نانوذرات تیتانیا مرگ تومور مغزی را تسریع می‌کنند

دانشمندان روشی را برای هدف‌گیری سلول‌های سرطانی مغز با استفاده از نانوذرات تیتانیای معدنی که پادتن‌ها به آنها متصل شده‌اند، توسعه داده‌اند. این نانوذرات کامپوزیتی ممکن است به تدریج یک شکل درمانی جایگزینی ارائه کنند که فقط سلول‌های سرطانی را هدف می‌گیرد و بر سلول‌های سالم اثری ندارد.

دانشمندانی از آزمایشگاه ملی آرگون و دانشگاه شیکاگو روشی را برای هدف‌گیری سلول‌های
سرطانی مغز با استفاده از نانوذرات تیتانیای معدنی که پادتن‌ها به آنها متصل شده‌اند،
توسعه داده‌اند. این نانوذرات کامپوزیتی ممکن است به تدریج یک شکل درمانی جایگزینی
ارائه کنند که فقط سلول‌های سرطانی را هدف می‌گیرد و بر سلول‌های سالم اثری ندارد.

این درمان جدید براساس یک روش دو- چنگک‌دار است. دی‌اکسید تیتانیوم یک نانوماده‌ی
واکنش‌دهنده‌ی نوری است که می‌تواند با مولکول‌های زیستی پیوند دهد. این نانوذات
موقعی که به یک پادتن متصل شوند، به طور ویژه سلول‌های سرطانی را شناسایی کرده و به
آنها می‌چسبند. نور مرئی متمرکز روی ناحیه مورد نظر تابیده می‌شود و نانوذرات
تیتانیای موضعی‌شده با نور واکنش‌داده و رادیکال‌های آزاد اکسیژن تولید می‌کنند.

این رادیکال‌های آزاد با میتوکندریا در سلول‌های سرطانی اثر متقابل دارند.
میتوکندریا بعنوان دستگاه‌های انرژی سلولی عمل می‌کنند و موقعی که رادیکال‌های آزاد
با مسیر‌های زیست‌شیمیایی‌شان تداخل می‌کنند؛ میتوکندریا برای اینکه مرگ سلول‌ها
شروع شود، سیگنالی دریافت می‌کنند.

ماسیچ اس. لِسنیاک، از دانشگاه شیکاگو و یکی از محققان می‌گوید: اهمیت این کار
توانایی ما برای هدف‌گیری مؤثر پذیرنده‌های ویژه‌ی سطح- سلول روی سلول‌های مغز، با
این نانوذرات است. ما توانسته‌ایم بر مشکل اصلی که کاربرد نانوذرات در پزشکی را
محدود می‌کند، غلبه کنیم. این مشکل، توان بالقوه این عامل‌ها برای تخریب عملکرد بدن
است. ما اکنون در موقعیتی هستیم که می‌توانیم این فناوری هیجان‌آور را در مدل‌های
پیش‌بالینی تومورهای مغز توسعه دهیم و امید داریم که روزی این فناوری جدید برای
درمان بیماران بکار رود.

این محققان نتایج خود را در مجله‌ی Nano Letters منتشر کرده‌اند.