استقبال مردم مشهد از نمایشگاه – هفته نانو –

بیش از ۱۲۰۰ خانواده در روزهای آغازین برپایی اولین نمایشگاه – هفته نانو – ، از نمایشگاه بازدید کردند.

بیش از ۱۲۰۰ خانواده در روزهای آغازین برپایی اولین نمایشگاه “هفته نانو”، از
نمایشگاه بازدید کردند.

در پی برپایی اولین نمایشگاه “هفته نانو” در شهر مقدس مشهد، روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آذر
ماه به بازدید عموم اختصاص داده شد. در این برنامه که با استقبال بیش از ۱۲۰۰
خانواده، از ساکنین و زائرین این شهر مواجه شد، والدین و فرزندان در کنار یکدیگر با
مقیاس نانو و کاربردهای فناوری‌نانو آشنا شدند. سعی والدین در فراگیری مبانی علمی
عملکرد محصولات فناوری‌نانو و مشارکت آنها در آموزش این مبانی به فرزندان خود از
موضوعات قابل توجه روزهای بازدید عمومی نمایشگاه بود.

مدیران استان، میهمانان ویژه روزهای ۱۳- ۱۵ آذر ماه بودند. این برنامه که بخش ثابتی
از نمایشگاه “هفته نانو” خواهد بود، با هدف ترویج علوم و فناوری‌نانو در میان
مدیران استان‌ها، طراحی شده و در استان خراسان رضوی با حضور مدیران ارشد استانداری،
معاونت آموزش و نوآوری اداره آموزش و پرورش استان، شهردار و معاونین شهرداری مشهد و
مدیران بهزیستی این شهر برگزار گردید.

“هفته نانو” نمایشگاهی استانی است که با هدف آموزش علوم و فناوری نانو طراحی شده و
به همت باشگاه نانو، وابسته به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برگزار می‌شود. بر
اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال تحصیلی جاری بیش از ۵ استان دیگر شاهد
برگزاری این نمایشگاه خواهند بود.