کارایی انرژی با فناوری‌نانو

پیشگامی تحقیقات برتر، در چارچوب زیر برنامه «کارایی انرژی با فناوری‌نانو» در آغاز سال ۲۰۱۰، طرح تحقیقاتی می‌پذیرد.

پیشگامی تحقیقات برتر، در چارچوب زیر برنامه «کارایی انرژی با فناوری‌نانو» در آغاز سال ۲۰۱۰، طرح تحقیقاتی می‌پذیرد.

پیشگامی تحقیقات برتر، بزرگترین پیشگامی نوآوری و تحقیقات مشترک در منطقه شمال غربی اروپا (Nordic)) ، بین کشورهای نروژ، سوئد، دانمارک، ایسلند و فنلاند است. دامنه کلی زیر برنامه «کارایی انرژی با فناوری‌نانو»، بهبود کارایی سیستم‌های انرژی پایدار آینده با استفاده از کاربردهای فناوری‌نانو در بخش‌های حمل و نقل، تبدیل و کاربرد انرژی است.

اهداف این برنامه عبارتند از:

تسهیل توسعه مبتنی بر استفاده از راهکارهای انرژی پایدار توانمند شده به وسیله رویکردهای تجاری‌شده فناوری‌نانو؛

ارتقای همکاری کشورهای حوزه نوردیک، و بهبود تعاملات صنعت، جامعه و دانشگاه و مشارکت بین‌المللی؛

سه موضوع تحقیق و توسعه زیر در قالب این فراخوان گنجانده شده‌اند:

مفاهیم تصفیه سطوح مبتنی بر فناوری‌نانو برای انتقال و تبدیل کارای انرژی؛

نانومواد برای تبدیل کارای انرژی و ادوات ذخیره؛

مواد نانوساختار برای انتشار کارای نور.

بودجه این برنامه سه ساله ۵۰ میلیون کرون نروژ (NOK) است. هر پروژه تحقیقاتی حداکثر ۱۵ میلیون NOK حمایت خواهد شد و مابقی را باید از سایر منابع تامین نماید.