نسل جدید میکروکپسول‌های مبتنی بر نانولوله‌های کربنی

دانشمندان کالیفرنیایی موفق به ساخت نسل جدیدی از میکروکپسول‌ها شد‌ه‌اند که در ورق‌های کپی عاری از کربن قابل استفاده هستند.

دانشمندان کالیفرنیایی موفق به ساخت نسل جدیدی از میکروکپسول‌ها شد‌ه‌اند که در ورق‌های کپی عاری از کربن قابل استفاده هستند.

کپسول‌های معمولی در اثر فشار خودکار باز شده، محتویات خود را آزاد می‌‌کنند، این در حالی است که این میکروکپسول‌ها در اثر مجاورت با نور باز می‌شوند و محتویاتشان به بیرون تراوش می‌کند. از این میکروکپسول‌ها می‌توان در دستگاه‌های مختلف (از وسایل منزل گرفته تا دستگاه‌های پزشکی) استفاده کرد.

باز شدن میکروکپسول‌ها در اثر نور مزایای زیادی دارد که برای مثال می‌توان به از بین رفتن سلول‌های سرطانی اشاره کرد که با تمرکز نور بر یک نقطه‌ی کوچک اتفاق می‌افتد و یا پرینت گرفتن از یک تصویر که در اثر تابش نور بر یک فضای وسیع صورت می‌گیرد. میکروکپسول‌های جدید از یک پوسته‌ی نایلونی به اندازه‌ی یک شن تشکیل شده‌اند و به‌وسیله‌ی نانولوله‌های کربنی محتویات خود را آزاد می‌کنند. نانولوله‌های کربنی تابش لیزر را جذب کرده، پس از تبدیل آن به گرما موجب باز شدن پوسته‌ی نایلونی میکروکپسول‌ها می‌شوند. پزشکان با استفاده از این روش می‌توانند میکروکپسول‌های حاوی داروهای ضد سرطان را به سلول‌های ویژه‌ای تزریق کرده، سپس آنها را در معرض تابش قرار دهند که در این صورت داروها در محل دقیق و در زمان مورد نظر پزشکان آزاد می‌‌شوند.

به عقیده‌یAlex Zettl ، Jean Fréchet و همکارانشان میکروکپسول‌های پرشده از یک مایع، می‌توانند کاربردهای دیگری هم داشته باشند که از آن جمله می‌توان به استفاده در پلاستیک‌های خود ترمیم‌‌شونده اشاره نمود که در این پلاستیک‌ها دو نوع میکروکپسول استفاده شده‌‌است؛ یک نوع حاوی مونومر و دیگری حاوی کاتالیست. با خراشیده شدن سطح پلاستیک این دو نوع کپسول پس از آزاد شدن محتویات خود، با هم ترکیب می‌شوند که این امر منجر به ترمیم سطح پلاستیک می‌گردد.

گفتنی است این تحقیق در نشریه Journal of the American Chemical society به چاپ رسیده است.