نقشه راه فعالیت‌های OECD در زمینه نانومواد تولیدی

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به تازگی گزارشی با عنوان « نانومواد تولیدی: نقشه راه فعالیت‌ها برای سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ » منتشر کرده است. این سند دارای هدف دو وجهی است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

فعالیت‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)
در حوزه فناوری‌نانو در دو بخش زیر جریان دارد:

  • فعالیت‌های کارگروه فعال در زمینه نانو مواد تولیدی (WPMN)؛
  • فعالیت‌های کارگروه فعال در زمینه فناوری‌نانو (WPN).

کارگروه فناوری‌نانو (WPN)، تحت نظارت کمیته
سیاست‌گذاری علم و فناوری (CSTP)، در ماه مارس سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. هدف WPN
ارائه مشاوره در مسائل سیاست‌گذاری‌ علم، فناوری و نوآوری مربوط به توسعه
مسوولانه فناوری‌نانو است.

این سازمان به تازگی گزارشی با عنوان « نانومواد تولیدی: نقشه راه
فعالیت‌ها برای سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ » منتشر کرده است. این سند دارای هدف
دو وجهی است.

اولا گزارش مذکور به طور خلاصه فعالیت‌های کارگروه نانو مواد تولیدی را در
زمینه تحقق اهداف کلی برنامه ایمنی، سلامت و زیست محیطی (EHS) فناوری‌نانو
و OECD را به عنوان یک اصل کلی، تشریح می‌کند.

ثانیا این گزارش، فعالیت‌های کلیدی پیش‌بینی شده WPMN با زمان تقریبی بررسی
آنها ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان از طریق www.olis.oecd.org قابل دریافت
است.