استفاده از نانو و میکرو در فناوری غشاء

عنوان: ‏ Nano and Micro Engineered Membrane Technology
نویسنده (ها) : Rijn ‏ van CJM
شماره شابک: ‏‎۰۴۴۴۵۱۴۸۹۹‎‏ ‏
تعداد صفحات: ۳۹۸‏
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴‏
انتشارات: Science ‏Elsevier
قیمت: ۱۲۹ دلار

عنوان: ‏ Nano and Micro Engineered Membrane Technology
نویسنده (ها) : Rijn ‏ van CJM
شماره شابک: ‏‎۰۴۴۴۵۱۴۸۹۹‎‏ ‏
تعداد صفحات: ۳۹۸‏
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴‏
انتشارات: Science ‏Elsevier
قیمت: ۱۲۹ دلار
 

این کتاب درباره بهره گیری هدفمند و کنترل شده از فناوری نانو و میکرو در صنعت غشاء
نوشته شده است . کاربردهای بالقوه ‏این فناوری جدید، طیف وسیعی از علوم مانند نانو
و میکروفیلتراسیون، جداسازی گاز، اپتیک و نانوفوتونیک، کاتالیست، میکروبیولوژی،
انتقال ‏دارو به صورت کنترل شده، نانوالگودهی، چاپ میکروتماسی، اتمیزاسیون،
امولسیون‌سازی سیال و غیره، را در بر می‌گیرد. ‏

فهرست مطالب
‏۱- مروری بر فناوری غشاء‏
‏۲- روش‌های میکرو سوراخ کاری ‏
‏۳- غشاء‌های میکرو مهندسی شده‏
‏۴- مکانیک سیالات
‏۵- انحناء غشاء و ماکزیمم بار فشاری ‏
‏۶- غشاء‌های پلیمری
‏۷- میکروفیلتراسیون
‏۸- ساخت/ آزمایشگاه روی تراشه‏
‏۹- فناوری نانو و غشاء‌های نانومهندسی شده‏
‏۱۰- اتمیزاسیون
‏۱۱- امولسیون‌سازی غشاء