استفاده از فناوری نانو برای اصلاح محیط زیست

عنوان: ‏ Nanotechnology for Environmental Remediation
نویسنده (ها) : ‏Sung Hee Joo ، Francis I. Cheng
شماره شابک: ‏‎۰۳۸۷۲۸۸۲۵۲‎
تعداد صفحات: ۱۶۶‏
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶‏
انتشارات: ‏Springer
قیمت: ۹۹ دلار‏

عنوان: ‏ Nanotechnology for Environmental Remediation
نویسنده (ها) : ‏Sung Hee Joo ، Francis I. Cheng
شماره شابک: ‏‎۰۳۸۷۲۸۸۲۵۲‎
تعداد صفحات: ۱۶۶‏
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶‏
انتشارات: ‏Springer
قیمت: ۹۹ دلار‏
 

این کتاب مناسب بودن نانوذرات آهن با ظرفیت صفر (‏ZVI‏) را برای از بین بردن مواد
شیمیایی کشاورزی و صنعتی به منظور ایجاد و ‏توسعه یک فناوری مقرون به صرفه از لحاظ
اقتصادی و کاربردی، بررسی کرده است. در این کتاب محصولات ایجاد شده در فرآیند از
بین ‏آلودگی‌های خاص به‌وسیله‌ی ‏ZVI‏ مشخص شده و مکانیزم واکنشی که در آن ‏ZVI‏ یک
آلودگی خاص را از بین می‌برد، شرح داده شده ‏است. همچنین در این کتاب مشخص شده است
که چگونه می‌توان فناوری بر پایه ‏ZVI‏ را در سیستم‌های پیچیده، طبیعی و با ‏محدودیت‌های
اجرا و پیاده سازی، اعمال کرد و راه های ممکن برای تحقیقات آینده در جهت بهبود زیست
سازگاری فرآیند را مورد بررسی قرار داد. علاوه‌بر این، اکتشافات جدید در فناوری
اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از آهن بدون ظرفیت که در این کتاب ارائه شده است را
‏می‌توان به طور گسترده‌ای در برطرف کردن اثرات آفت کش ها، علف کش‌ها و صنایع
شیمیایی به علاوه خالص کردن آب‌های آلوده برای ‏مصرف داخلی در آن کشور، استفاده کرد.

این کتاب حاوی اطلاعات ارزشمندی برای محققان، دانشمندان، مهندسین و ‏دانشجویانی که
در زمینه محیط زیست کار می‌کنند، است. ‏

فهرست مطالب
‏۱- مقدمه‏
‏۲- مروی بر منابع‏
‏۳- روش های ساخت و تجزیه ذرات ‏ZVI‏ نانومقیاس
‏۴- استفاده از اکسیداسیون برای از بین بردن تیوکاربامیت علف کش‌ها و مولنیت با
استفاده از ‏ZVI‏ نانومقیاس
‏۵- فعال‌سازی مولکول اکسیژن به‌وسیله‌ی ‏EDTA [III/II] Fe ‏ به عنوان شکلی از شیمی
اکسیداسیون سبز
‏۶- تعیین ظرفیت اکسیداسیون نانوذرات آهن و مشخص کردن کاربردهای احتمالی زیست‌محیطی
آن‏
‏۷- نتیجه‌گیری و نیازمندی‌های تحقیقاتی در آینده
‏۸- منابع‏