نانولوله‌ها و نانوالیاف

عنوان: Nanotubes and Nanofibers
ویراستار (ها) : Yury Gogotsi
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۹۳۸۷۶
تعداد صفحات: ۲۶۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: CRC
قیمت: ۴۶ دلار

عنوان: Nanotubes and Nanofibers
ویراستار (ها) : Yury Gogotsi
شماره شابک: ۰۸۴۹۳۹۳۸۷۶
تعداد صفحات: ۲۶۴
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: CRC
قیمت: ۴۶ دلار
 

کشف و پیشرفت سریع نانولوله‌های کربنی منجر به بهبود درک و فهم فناوری نانو گردیده
و علاوه‌بر این، ‏هزاران کاربرد احتمالی برای نانومواد در اندازه‌ها و شکل‌های
مختلف از کامپوزیت‌ها گرفته تا زیست‌شناسی، ‏پزشکی، انرژی، حمل و نقل و دستگاههای
الکترونیکی را منجر شده است. ‏
در این کتاب مروری کلی بر ارتباط خواص- ساختار، سنتز، تخلیص و کاربردهای بالقوه
نانولوله‌های کربنی و ‏الیاف‌ها که شامل ویسکرها، هسته ها، نانوتسمه‌ها و نانوسیم‌ها
می‌شود، ارائه شده است. در این کتاب با استفاده از ‏تحقیقات صورت گرفته بر روی
نانولوله‌های کربنی به عنوان پایه و اساس پیشرفت‌های صورت گرفته در آینده، بر ‏روی
روش‌های رشد و سنتز ساختارهای گرافیت نانوبلوری و آمورف و نانومواد معدنی که شامل
روش‌های ‏سنتز شیمیایی تر، رسوب بخار شیمیایی (‏CVD‏) ، تخلیه قوس الکتریکی و سایر
روش‌ها می‌شود، بحث شده ‏است. همچنین، نانولوله‌های نیترید بور و دی کالکوژنایدهای
(‏dichalcogenide‏) فلزی در این کتاب به صورت ‏کامل و دقیق شرح داده شده و خواص
منحصربه‌فرد و روش‌های مشخصه‌یابی و تولید نیمه‌هادی تک بلوری و ‏نانوسیم‌های
اکسیدی- کاربردی مرور شده است. ‏
در فصل‌های مختلف کتاب چالش‌های پیش رو در زمینه رشد و فرآیند کنترل شده و چینش
نانوساختارهای ‏معدنی و آلی، مشخص شده است. کتاب نانولوله‌ها و نانوالیاف ها، چشم
انداز بسیار خوبی در زمینه پیشرفت‌های ‏صورت گرفته که منجر به بهبود خواص نانومواد
برای یکسری از دستگاه‏ها و کاربردهای جدید که شامل ‏دستگاه‏های الکترونیکی،
کامپوزیت‌های ساختاری ذخیره‌سازی گاز و هیدروژن، الکترودهای موجود در سیستم‌های ‏ذخیره
انرژی الکتروشیمیایی، مواد جاذب (‏sorbent‏) و فیلترها می‌شود، ارائه کرده است. ‏

فهرست مطالب
‏۱-‏ نانولوله‌های کربنی: ساختار و خواص
‏۲-‏ شیمی نانولوله‌های کربنی ‏
‏۳- ویسکرهای گرافیتی، هسته‌ها و بلورهای چند وجهی
‏۴-‏ نانولوله‌های معدنی و مواد فلزی دی کالکوژنید شبه‌فولرین و ترکیب‌های لایه‌ای
مرتبط ‏
‏۵-‏ نانولوله‌های نیترید بور: سنتز و خواص
‏۶-‏ نانولوله‌ها در نانوکامپوزیت‌های پلیمری چند کارکردی
‏۷-‏ نیمه هادی‌ها و نانوساختارهای اکسیدی یک بعدی ‏
‏۸-‏ فناوری نانوالیاف