ایجاد الکترولومینسانس نور سفید با فیلم‌های نازک

اخیراً محققان دانشگاه ملی تایوان روشی ساده و ارزان برای تولید ابزارهای ساخته شده از هتروساختار اکسید روی/مواد آلی که نور سفید نشر می‌کنند، ارائه کرده‌اند.

فیلم‌های نازک هتروساختار هیبریدی اکسید روی/مواد آلی توجه توسعه‌دهندگان LED را به
خود جلب کرده‌اند. در این فیلم‌ها ویژگی‌ پایداری اُپتیکی بالای اکسید روی با امکان
فراوری آسان مواد آلی ترکیب می‌شود. تاکنون هتروساختارهای اکسید روی/مواد آلی که در
ناحیه سبز تا زرد یا آبی-ماورای بنفش کار می‌کنند، تولید شده‌اند، اما
الکترولومینسانس نور سفید از این ساختارها هنوز حاصل نشده است.

 

 اخیراً محققان دانشگاه ملی تایوان روشی ساده و ارزان برای تولید ابزارهای
ساخته شده از هتروساختار اکسید روی/مواد آلی که نور سفید نشر می‌کنند،
ارائه کرده‌اند. این گروه پژوهشی از یک روش هیدروترمال برای رشد آرایه‌ای
از نانومیله‌های اکسید روی بر روی فیلم نازک پلی‌فلوئورن (PF) استفاده
نموده و بدین ترتیب یک هتروساختار اتصال p-n تولید نمودند.

نشر بهبودیافته

ابزار نشر کننده نور سفید که این گروه توسعه داده‌اند، باند نشری وسیعی
داشته و کل طیف نور مرئی از ۴۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر را پوشش می‌دهد.
الکترولومینسانس نور سفید به نشر بهبود یافته سبز-زرد ناشی از نواقص سطحی
اکسید روی در هتروساختار تولید شده (آرایه نانومیله‌های اکسید روی/ پلی‌فلوئورن)
و نشر آبی از پلی‌فلوئورن نسبت داده می‌شود. نشر بهبود یافته ناشی از نواقص
ساختاری اکسید روی به دلیل حضور Zn(OH)2 در سطح تماس نانومیله‌های اکسید
روی و پلی‌فلوئورن می‌باشد.

این مطالعه نشان می‌دهد هتروساختارهای متشکل از آرایه نانومیله‌های اکسید
روی/ پلی‌فلوئورن راهکاری مستقیم برای ایجاد ابزارهای الکترولومینسانس نور
سفید در اختیار محققان قرار می دهد. در این ابزارها از تحرک‌پذیری بالای
بار در مواد معدنی و بهره بالای لومینسانس مواد آلی با هزینه‌ای پایین بهره
برده می‌شود.

جزئیات این پژوهش در مجله Nanotechnology منتشر شده است.