کاربردهای فناوری‌نانو در مواد غذایی

موسسه فناوری‌های غذا (IFT)، به تازگی سه مقاله در مجله علوم غذا در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه مواد غذایی منتشر کرده است.

موسسه فناوری‌های غذا (IFT) به تازگی سه مقاله در مجله علوم غذا منتشر کرده
است. این مقاله‌ها در نشست سالانهIFT در سال ۲۰۰۹ ارائه شده‌اند.

فناوری‌نانو، سیستم‌های غذایی و کشاورزی را متحول کرده و پتانسیل تاثیر بر علوم
غذایی را دارد. برای مثال این فناوری توانایی ایجاد نوآوری‌های جدیدی در طعم،
مزه، فراوری و دوام مواد را دارد.

سه مقاله زیر بر حوزه فناوری‌نانو و آینده مواد غذایی تمرکز کرده‌اند:

• نانوکامپوزیت‌ها و بسته‌بندی مواد غذایی؛
محققان دانشگاه ایلینیوز، چالش‌های استفاده از فناوری‌نانو برای تولید
بسته‌بندی ارزان را بررسی می‌کنند. فناوری‌نانو توانایی توسعه موانع بهتر در
مقابل ترکیباتی که عمر مفید مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، را دارد.
• طراحی پوشش‌های چند لایه برای کنترل دسترسی زیستی عناصر غذایی لیپوفیلیک؛
محققان دانشگاه ماساچوست، اثرات پوشش‌های چند لایه‌ی نانویی را بر وجود زیستی
لیپید‌های کپسوله شده بررسی می‌کنند. لیپوفیک‌های زیستی فعال می‌توانند با
غذاها یا نوشیدنی‌ها ترکیب شده و دوام، خوش‌طعمی، جذابیت و فعالیت زیستی آنها
را افزایش دهند.
• رسانش افزودنی‌های مواد غذایی با استفاده از فناوری‌نانو

دانشمندان دانشگاه روتگرز کاربردهای فناوری‌نانو در مواد غذایی و افزودنی‌های
غذایی را برای طراحی و توسعه عناصر غذایی کارکردی جدید بررسی می‌کنند. این
محققان به طور ویژه کپسوله کردن و انتشار کنترل شده عناصر غذایی فعال را با
استفاده از رویکرد‌های فناوری‌نانو به طور مشروح بررسی می‌کنند.