اندازه‌گیری ارتعاشات در نانوذرات طلا

محققان دانشگاه ملبورن موفق به شناسایی ارتعاشات ایجادشده در نانوذرات طلا شدند. این یافته می‌تواند به ساخت شناساگرهای فوق‌العاده حساس کمک شایانی ‌کند.

محققان موفق به شناسایی ارتعاشات ایجادشده در نانوذرات طلا شدند. این یافته می‌تواند به ساخت شناساگرهای فوق‌‌العاده حساس کمک شایانی ‌‌کند.

ارتعاشات نانوساختارها منشأ کاربردهای متنوعی در شناسایی مواد زیستی در مقیاس مولکولی و ساخت شناساگرهای بسیار دقیق است. شناسایی مواد در مقیاس تک‌‌اتمی مستلزم کاهش ابعاد دستگاه شناساگر است بدون اینکه ارتعاشات ماده‌ی مورد شناسایی تغییر کند.

  

 

 

 برای این منظور باید چگونگی کاهش ارتعاشات در مواد نانومقیاس یا چگونگی انتقال انرژی از این مواد به سیالات دربرگیرنده‌ی آنها مورد مطالعه قرار گیرد. محققان دانشگاه ملبورن به همراه همتایان خود در دانشگاه شیکاگو موفق شدند با استفاده از پالس‌های سریع لیزر ارتعاشاتی با فرکانس بالا در نانوذرات ایجاد کرده، این ارتعاشات را بررسی کنند؛ البته اندازه‌گیری ارتعاشات در چنین مقیاسی فرایند پیچیده‌ای محسوب می‌شود؛ از این رو دانشمندان به مطالعه‌ی نانوذرات دوهرمی‌‌شکل طلا پرداختند که از نظر شکل و اندازه بسیار یکنواخت بودند. آنها توانستند بخشی از ارتعاشات نانوذرات را که به محیط مایع پیرامونشان منتقل شده بود اندازه‌‌گیری کرده، مدلی را ارائه کنند که فاقد شاخص‌های کمّی است.

برای به‌‌کارگیری این روش در مطالعات فرایندهای فیزیکی ـ که مسئول از دست رفتن انرژی در مقیاس نانو هستند ـ این روش باید قابل استفاده برای بسیاری از نانوذرات در محیط‌های مختلف باشد.