سومین همایش کاربرد فناوری نانو در پزشکی و علوم زیستی

سومین همایش کاربرد فناوری نانو در پزشکی و علوم زیستی به همت دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روزهای چهارم الی ششم اسفند ماه ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد.

سومین همایش کاربرد فناوری نانو در پزشکی و علوم زیستی به همت دانشگاه علوم پزشکی
ایران در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، روزهای چهارم الی ششم
اسفند ماه ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد.

دکتر بهرام بلــــوری -دبیر همایش- در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو، محورهای اصلی این همایش را کاربرد نانو در درمان و تشخیص سرطان،
دارورسانی، تصویربرداری تشخیص پزشکی، مهندسی بافت و فناوری زیستی، ساخت و کاربرد
نانوذرات و نانوکامپوزیت‌ها در پزشکی و اثر نانوذرات در محیط زیست و ایمنی و
توکسیکولوژی آنها برشمرد.

دکتر بلوری از وجود بخش ویژه دانشجویی در این همایش خبر داد و گفت: «در این بخش،
دستاوردها و گزارشات علمی دانشجویی به‌طور مستقل و جداگانه بررسی می‌شود و فرصتی
جهت شناسایی پتانسیل علمی دانشجویان و محققان در این زمینه مهیا می‌شود».

در روزهای برگزاری کنگره، دو کارگاه جانبی با موضوعات کاربرد میکروسکپ الکترونی در
فناوری نانو و کاربرد الکتروفورز با کاپیلاری اجرا خواهد شد.

سرپرست گروه فناوری نانوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در پایان گفتگو اظهار
داشت: «همایش‌های اول و دوم این دانشگاه، روزهای ۲۳/۸/۸۶ و ۱۸/۳/۸۷ برگزار شده است.
همایش اول، توجه ویژه‌ای به جایگاه فناوری نانو و کاربردش در پزشکی داشت و همایش
دوم با محوریت جایگاه فناوری نانو در علوم پایه پزشکی و زیستی برگزار شد».