صفحه نانوسیمی برای LED انعطاف‌پذیر

دانشمندان دانشگاه آجو در کره جنوبی یک فرآیند آسان برای ساخت دیود‌های انتشاردهنده نورِ(LED) انعطاف‌پذیر توسعه داده‌اند. این LEDهای هیبریدی آلی/ اکسید روی مبتنی بر یک صفحه اکسید روی شبه‌کاغذی هستند که حاوی نانوسیم‌های اکسید روی است.

دانشمندان دانشگاه آجو در کره‌ جنوبی یک فرآیند آسان برای ساخت دیود‌های انتشاردهنده نورِ(LED) انعطاف‌پذیر توسعه داده‌اند. این LED‌های هیبریدی آلی/ اکسید روی مبتنی بر یک صفحه اکسید روی شبه‌کاغذی می‌باشند که حاوی نانوسیم‌های اکسید روی است. استفاده از صفحات نانوسیم- اکسید روی مجزای نازک، امکان ساخت LEDهای انعطاف‌‌پذیری را فراهم می‌کند که با هزینه کم در طول موج‌های مرئی یا مافوق بنفش کار می‌کنند.

این محققان ابتدا با استفاده از روش رشد فاز- بخار در شرایط اتمسفریک محیط، نانوسیم‌های اکسید روی را با ظاهری شبیه به نخ تولید کردند. سپس این نانوسیم‌ها را که بصورت انبوه تولید شده بودند، با روش ساده‌ی پراکنده‌کردن- و فیلتراسیون تبدیل به صفحات نازک انعطاف‌‌پذیر کردند. بطور قابل ملاحظه‌ای، این نانوسیم‌های اکسید روی می‌توانند به آسانی تا سطوح صنعتی تولید انبوه شوند؛ و تولید این صفحات نازک نانوسیمی فقط تجهیزات ارزانی لازم دارد.

برای ساخت یک اتصال- نامتجانس برای یک LED هیبریدی، فقط فرآوری مکانیکی ساده‌ی یک صفحه نانوسیم- اکسید روی مجاور یک فیلم نیمه‌رسانای آلی نوع n لازم است. این محققان تعدادی از مواد نیمه‌رسانای آلی را براساس طیف‌های الکترولومینسانت بررسی کردند.

این مطالعه به همان خوبی که روش جدیدی را برای ساخت LEDهای هیبریدی/ اکسید روی شرح می‌دهد، یک دیدگاه در مورد الکترولومینسانس مرتبط با نقص از صفحات نانوسیم- اکسید روی ارائه می‌کند. معمولاً انتشار مافوق‌بنفش که از مشخصه‌های اکسید روی بلوری است، در مقایسه با انتشار مرئی مرتبط با نقص ضعیف است.

برای بهبود عملکرد این LED‌های هیبریدی می‌توان با کنترل نقایص و تزیین سطح نانوسیم‌های اکسید روی با ذرات فلزی، خواص انتشاری نانوسیم‌های اکسید روی را اصلاح کرد.

کاربردهای دیگر این صفحات نانوسیمی انعطاف‌پذیر شامل پیل‌های خورشیدی و حسگرها هستند.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Nanotechnology منتشر شده‌است.