زیست نانو فناوری

عنوان: Bionanotechnology
مترجمان: سید محمد خسروشاهی، لیدا غضنفری، حسن سلیمی
شماره شابک: ۷-۰۲۱-۲۱۰-۹۶۴-۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

عنوان: Bionanotechnology
مترجمان: سید محمد خسروشاهی، لیدا غضنفری، حسن سلیمی
شماره شابک: ۷-۰۲۱-۲۱۰-۹۶۴-۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

هدف این کتاب، تأمین اطلاعات اولیه درباره زمینه‌ی در حال رشد زیست‌فناوری نانو
برای کسانی است که به‌طور حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند. فناوری نانو در
بیولوژی از قبیل ژنتیک مولکولی و سلولی با عنوان نانوزیست‌فناوری این فرصت را فراهم
می‌سازد تا اجزاء و ترکیبات داخل سلول را با روش‌های مناسبی، برای مثال سیستم‌های
خودسامانده به نحوی تغییر دهیم تا به منظور نهایی خود مانند تشخیص و درمان بیماری
نائل شویم. تلفیق مفاهیم، کاربردها و چشم‌انداز نانوزیست‌فناوری برگرفته از فیزیک،
بیوشیمی، بیولوژی سلولی- مولکولی، علم مواد، نانومواد زیستی و الکترونیک زیست‌مولکولها
است که اساساً برای ارائه ترسیم کلی پیشرفت‌های بالقوه آینده در این زمینه تلاش می‌کند.

فهرست مطالب
مقدمه: زیست‌فناوری نانو: یک دیدگاه تاریخی
۱٫ محدودیت‌های اندازه میکرون، اهمیت و لزوم حوزه نانو
۲٫ سیستم‌های دارورسانی هدفمند با انواع نانوذرات، پروفیل‌ها و مزایای انتقال
۳٫ تصویربرداری زیستی نانو با استفاده از نقاط کوانتومی، عوامل تباین فراصوت و
نانوذرات مغناطیسی
۴٫ کاربردهای موفق نانوساختارها، نانوسیستم‌ها و نانوآرایه‌ها زیست‌فناوری نانو
۵٫ سنتر نانوساختارهای طلا، اکسید تیتانیوم و اکسید روی
۶٫ آیا زیست‌فناوری نانو یک داروی شفا بخش است؛ ارزیابی خطرهای بالقوه، اثرات محیطی
و زنجیره غذایی
۷٫ نگاه نانو: اهداف آینده زیست‌فناوری نانو