نانو و بیوکامپوزیتها

ویراستار (ها) : Alan Kin-tak Lau , Farzana Hussain , Khalid Lafdi
شماره شابک: ۱۴۲۰۰۸۰۲۷X
تعداد صفحات: ۴۰۸
تاریخ انتشار: CRC
انتشارات: ۲۰۰۹
قیمت: ۱۳۷ دلار

ویراستار (ها) : Alan Kin-tak Lau , Farzana Hussain , Khalid Lafdi
شماره شابک: ۱۴۲۰۰۸۰۲۷X
تعداد صفحات: ۴۰۸
تاریخ انتشار: CRC
انتشارات: ۲۰۰۹
قیمت: ۱۳۷ دلار

آخرین تحقیقات در ارتباط با کاربردهای زیستی رزین‌های نانوساختار در محیط‌های
آزمایشگاهی و داخل بدن، به صورت کامل در این کتاب ارائه شده است.
کتاب نانو و بیوکامپوزیت‌ها به طور کلی به دو قسمت تقسیم شده است: ۱- کامپوزیت‌های
پلیمری نانوساختار ۲- نانوکامپوزیت‌های زیستی. مطالعه این کتاب منجر به ایجاد درک
اساسی از نحوه استحکام بخشی پرکننده‌های نانوساختار در پلیمرها خواهد شد.
همچنین نحوه استفاده از نانو و بیوکامپوزیت‌ها برای ایجاد کاربردهای زیستی جدید، در
این کتاب شرح داده شده و علاوه‌بر این، اثرات سمیت بالقوه مواد نانوساختار که ممکن
است در اثر استفاده از آنها ایجاد شود، به طور کامل مورد بررسی و بحث قرار گرفته
است.

فهرست مطالب
قسمت I: کامپوزیت‌های پلیمری نانوساختار
کامپوزیت‌های پلیمری نانولوله‌ای
فرآیند، خواص و رفتار سیلان نانوکامپوزیت‌های پلیمری بر پایه نانوالیاف کربنی
رئولوژی در نانوکامپوزیت‌های خاک رس/ پلیمر
نانوکامپوزیت‌های گرافیت/ پلیمر
قابلیت اشتعال و عدم اشتعال نانوکامپوزیت‌های پلیمری
قسمت II: نانوکامپوزیت‌های زیستی
نانوکامپوزیت‌های زیستی تقویت شده به‌وسیله‌ی الیاف با پایه حیوانی
نانوالیاف زیست پلیمری برای مهندسی بافت
استفاده بالقوه از پلی هیدروکسی آلکانوات (PHA) برای توسعه کامپوزیت‌های زیستی
رویکرد کاهشی در ساختارهای مولکولی و سوپرمولکولی الاستین
الاستین و پلیمرهای بر پایه الاستین
نانو و بیوکامپوزیت‌های بر پایه PLA
فرمولاسیون نانومواد و اثرات سمیت آنها