صد و چهل و هشتمین شماره ماهنامه فناوری نانو منتشر شد

صد چهل و هشتمین شماره ماهنامه فناوری نانو – بهمن ماه ۱۳۸۸- منتشر و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ برای مشترکان ارسال شد . برای اشتراک ماهنامه فناوری نانو و دریافت آن از طریق پست، فرم اشتراک را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال کنید.

صد چهل و هشتمین شماره ماهنامه فناوری نانو – بهمن ماه ۱۳۸۸- منتشر و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ برای مشترکان ارسال شد .

شش مقاله با عناوین زیر در این شماره از ماهنامه منتشر شده است:

  • بررسی پایان‌نامه‌های مهندسی مکانیک در فناوری نانو
  •  نانوسم‌شناسی: از موش تا انسان
  •  فناوری نانو و کنترل گیاهان انگلی
  •  اندازه‌گیری نیروی چسبندگی سطوح نانومواد با AFM
  • نانو حاملها در سیستم‌های دارورسانی
  • نقاط کوانتومی، نانوساختارهایی تصویرگر

مصاحبه با مهندس بهرام رحمانی، ۱۹ خبر از ایران ، ۲۶ خبر از آخرین تحولات فناوری نانو در جهان، معرفی سه کتاب و دو محصول ، از دیگر مطالب این ماهنامه هستند.

فهرست مطالب ماهنامه شماره ۱۴۸ .

برای اشتراک ماهنامه فناوری نانو و دریافت آن از طریق پست، فرم اشتراک ماهنامه  را تکمیل و به دفتر ماهنامه ارسال کنید.

متن کامل مطالب تمامی شماره‌های ماهنامه فناوری نانو در سایت ستاد فناوری نانو به آدرس www.nano.ir قابل دسترس است.