تصویربرداری از سلول‌های بنیادی با نانوبرچسب‌ها

محققان در آمریکا با نانوذرات اکسید آهن برچسب‌های غیرسمی برای سلول‌های بنیادی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) ساخته‌اند. این نانوبرچسب‌ها به‌عنوان عامل‌های تصویربرداری برای افزایش قدرت تفکیک تصویربرداری MRI، استفاده شدند.

محققان در آمریکا با نانوذرات اکسید آهن برچسب‌های غیرسمی برای سلول‌های بنیادی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) ساخته‌اند. این نانوبرچسب‌ها به‌عنوان عامل‌های تصویربرداری برای افزایش قدرت تفکیک تصویربرداری MRI، استفاده شدند. زیائویوآن چن از موسسسه ملی سلامتی، نانوذرات اکسید آهن را به منظور ساخت عامل‌های تصویربرداری موثرتر و غیرسمی، اصلاح کرده‌اند.

قبلا نیز از اکسید آهن برای برچسب‌گذاری سلول‌ها استفاده می‌شد، ولی برای بررسی بهتر سلول نیاز به عامل‌های ترانسفکشن (transfection)) بود. چن توضیح می‌دهد که این کار باعث سمی شدن آنها و در نهایت مرگ سلول، بخصوص در خطوط سلولی حساس مانند سلول‌های بنیادی، می‌شد. چن نانوذرات اکسید آهن را با عاملی که زیست‌سازگار است (سرم انسانی آلبیوم) پوشش داد و فهمید که آنها می‌توانند، بدون نیاز به هیچ عامل خارجی و بدون ایجاد هرگونه اثرات نامطلوب بر روی رشد سلول، وارد انواع مختلفی از سلول‌ها شوند.

نانوذرات آهن می‌توانند بدون کشتن سلول‌ها وارد آنها شوند.

چن توضیح می‌دهد: “از آنجایی که مشکلات بسیار سختی برای برچسب‌گذاری موثرتر و غیرسمی سلول‌های بنیادی وجود دارد، یک انگیزه بسیار قوی برای برچسب‌گذاری چنین سلول‌هایی ایجاد شده است”. اما ایشان ادعا می‌کند که با روش ابداعی‌اش برچسب‌گذاری این سلول‌ها با کارآیی بیشتری نسبت به عامل‌های تصویربرداری تجاری موجود، مانند Feridex، قابل انجام است.

چن از این نانوذرات برای برچسب‌گذاری یک خط سلولی که در یک نقطه متورم از بدن، مانند ورم مغزی ناشی از تصادف، قرار داشت و یا تومورهایی که در دوره رشد خود هستند، استفاده کرد. هنگامی که سلول‌های برچسب‌گذاری شده به داخل بدن موشی که در زیر پوست‌ش توموری وجود داشت، تزریق گردیدند؛ بعد از شش ساعت از طریق تصویربرداری MRI در مکان تومور مشاهده شدند. این ثابت می‌کرد که چنین نانوذراتی می‌توانند به‌عنوان یک ابزار تشخیصی غیرمخرب و کارآمد قلمداد شوند.

چن تصریح کرد که تحقیقات آینده می‌تواند بر روی جفت‌کردن داروها و نانوذرات به منظور ساخت یک وسیله تحویل دارو به مکان خاصی، متمرکز شود. نتایج این تحقیق در مجله‌ی Chem. Commun. منتشر شده‌اند.