ساخت نانولوله‌های نیترید بور به کمک لیزر

برای اولین بار جهان محققان به کمک لیزر موفق به بافت الیاف اکروسکوپی از نانولوله‌های نیترید بور شدند. این کار درهای جدیدی را به‌سوی تولید منسوجات نظامی مستحکم باز می‌کند.

محققان ناسای آمریکا روش جدیدی برای سنتز نانولوله‌های نیترید بور (BNNTs) با کیفیت بالا ارائه کردند. این BNNTs کم‌قطر، دارای تعداد محدودی دیواره و بسیار طویل می‌باشند. تا پیش از این، طول BNNTs کوتاه بود اما با این روش می‌توان BNNTs هایی با طول زیاد و کیفیت خوب تولید کرد.

این روش «انقباض بخار تحت فشار» (PVC ) نام دارد که ابتدا در آن از لیزر عاری از الکترون استفاده شد؛ اما بعد با به‌کارگیری لیزر تجاری مخصوص جوشکاری، کیفیت آنها بهبود یافت. در این روش لیزر ماده‌ی مورد نظر را ـ که درون یک محفظه حاوی گاز نیتروژن جای داده شده ـ هدف قرار می‌دهد. لیزر موجب تبخیر ماده‌ی درون محفظه و در نتیجه گاز بور تولید می‌شود. یک سیم خنک‌کننده وارد محفظه شده که موجب خنک شدن گاز و تشکیل قطرات بور می‌گردد این قطرات با گاز نیتروژن ترکیب شده، پس از خودآرایی، نانولوله‌های نیترید بور را تشکیل می‌دهند.

الیاف ساخته‌شده با این روش به قدری بلند هستند (در حد چند سانتی متر) که می‌توان از آنها در بافت الیاف ماکروسکوپی استفاده کرد. به اعتقاد یکی از سازندگان این ماده، الیاف‌های بافته‌شده از نانولوله‌های نیترید بور را می‌توان در ساخت منسوجات تجاری مورد استفاده قرار داد و از آنها در بافت لباس‌های نظامی و ساخت پیل‌های خورشیدی استفاده کرد.

گام بعدی دانشمندان بررسی ویژگی‌های این ماده و یافتن قابلیت‌های آن برای استفاده در صنایع مختلف است. از دیدگاه تئوری نانولوله‌های نیترید بور را می‌توان در حوزه‌های انرژی، پزشکی و هوا فضا به کار گرفت.