پیشگامی عربستان برای توسعه فناوری‌نانو در تصفیه آب

شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز (KACST) به تازگی پیشگامی ملی خود را برای تولید آب شیرین و الکتریسیته، با قیمتی ارزان‌تر و با استفاده از کاربرهای فناوری‌نانوآغاز کرده است.

شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز (KACST) به تازگی پیشگامی ملی خود را برای تولید
آب شیرین و الکتریسیته، با قیمتی ارزان‌تر و با استفاده از کاربرهای فناوری‌نانوآغاز
کرده است.

به گفته شاهزاده ترکی بین سعود بین محمد، رئیس موسسات تحقیقاتی KACST، در قالب این
پیشگامی، هزینه تولید آب شیرین و الکتریسیته تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گفته
وی، اولین کارخانه آب شیرین که با انرژی خورشیدی فعالیت می‌کند، با ظرفیت ۳۰ هزار
متر مکعب، به زودی در در منطقه آل خفجی برای تامین آب شرب ۱۰۰ هزار نفر ایجاد خواهد
شد.

این پروژه میزان وابستگی کارخانجات آب شیرین به منابع سوختی وابسته به نفت و گاز را
کاهش خواهد داد. در حال حاضر کارخانجات تصفیه آب شیرین در منطقه دریای سرخ و خلیج
فارس، به طور متوسط روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کنند.

KACST با شرکت IBM جهت توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در استفاده از انرژی خورشیدی در
کارخانجات تصفیه آب، همکاری خواهد کرد.

به گفته ابراهیم آل آصف، وزیر امور مالی پادشاهی عربستان، تصفیه آب شیرین یکی از
راهبردهای مهم عربستان برای عرضه آب آشامیدنی به مردم این کشور است. به گفته وی،
دولت عربستان به دنبال تبدیل شدن به مرکز اصلی عرضه انرژی خورشیدی در دنیا است.

این پیشگامی جدید به وسیله وزارتخانه‌های تامین مالی، آب و الکتریسیته، تجارت و
صنعت و شرکت Saline Water Conversion اجرا خواهد شد. کشور عربستان به دلیل داشتن
تابش نور خورشید قوی در سراسر سال ، موقعیت بسیار مناسبی برای توسعه انرژی خوشیدی
دارد.