تصفیه آب با نانوفوتوکاتالیست و نور مرئی

دانشمندان در چین و ژاپن فوتوکاتالیست نانوذره‌ای ساخته‌اند که تحت شرایط نور مرئی فعال‌شده و کار می‌کند. این نانوفوتوکاتالیست می‌تواند برای حذف آلاینده‌ها از آب استفاده شود.

دانشمندان در چین و ژاپن فوتوکاتالیست نانوذره‌ای ساخته‌اند که تحت شرایط نور مرئی
فعال‌شده و کار می‌کند. این نانوفوتوکاتالیست می‌تواند برای حذف آلاینده‌ها از آب
استفاده شود.

 

7011.jpg

 

فوتوکاتالیست‌های هتروژنی همیشه از نظر فناوری اهمیت زیادی داشته‌اند. آنها با حذف
آلاینده‌های سمی در پساب‌ها و در فرآیند خالص‌سازی آب شرب، فواید زیادی برای جامعه
بشری دارند. فوتوکاتالیست‌ها برای تسریع واکنشی که منجر به حذف این آلاینده‌ها می‌شود،
از نور استفاده می‌کنند؛ اما بیشتر آنها برای کارکردن نیاز به نور ماوراءبنفش دارند.
این نیاز کاربرد عملی بیشتر فوتوکاتالیست‌ها را محدود کرده‌است.

اکنون رنهانگ ‌لی در دانشگاه فنی- علمی ژِجیانگ چین و همکارانش با به‌کارگیری
بیسموت، فوتوکاتالیستی ساخته‌اند که تحت شرایط نور مرئی کار می‌کند. این محققان
برای ساخت نانوفوتوکاتالیست خود، نانوذرات پلاتین را روی اکسید بیسموت
(Bi2O3)بارگذاری کرده‌اند. اکسید بیسموت که به‌عنوان پایه کاتالیست استفاده شده‌است،
این امکان را فراهم می‌کند که الکترون‌ها هنگامی که بوسیله نور مرئی تحریک می‌شوند
به سطوح بالاتر انرژی انتقال یابند. این انتقال حفره‌هایی روی سطح ایجاد می‌کند که
مولکول‌های آلی از قبیل استالدئید و فرمالدئید را تجزیه می‌کنند.

لی می‌گویدکه میزان افزایش سرعت این واکنش هنگام استفاده از این نانوکاتالیست جدید،
با میزان افزایش سرعت این واکنش هنگام استفاده از کاتالیست‌هایی که با نور
ماوراءبنفش فعال می‌شوند، قابل مقایسه است. از آنجایی که بیشتر فوتوکاتالیست‌‌های
کنونی فقط با نور ماوراءبنفش کار می‌کنند، نانوفوتوکاتالیست ما می‌تواند جهت صرفه‌جویی
در مصرف انرژی بسیار مفید باشد.

لی ادامه می‌دهد که این تحقیق می‌تواند باعث به‌کارگیری نانوفوتوکاتالیست‌های
پلاتین و دیگر فلزات نجیب برای کاربردهای دیگری از قبیل تجزیه آب تحت شرایط نور
مرئی برای تولید هیدروژن، شود.

این محققان نتایج خود را در مجله‌ی Green Chem. منتشر کرده‌اند.