تغییر خواص الکترونیکی مولکول با تغییر شکل آن

دانشمندان ژاپنی نشان دادند که خواص الکترونیکی مولکول‌های ساده با تغییر شکل آنها تغییر می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، مدارات الکترونیکی مبتنی بر تک‌‌مولکول‌ها یکی از فناوری‌های
مهم در کامپیوترهای آینده به شمار می‌رود. یکی از ملزومات این قطعات مولکولی قابل
پیش‌بینی بودن ویژگی‌های آنهاست که هم‌اکنون امکان این امر میسر نیست.

دو دانشمند ژاپنی دریافته‌اند که کج شدن ساده‌ی مولکولی تأثیری در خواص الکترونیکی
آن ندارد اما تغییر شکل مولکول (پیکربندی) می‌تواند این خواص را تغییر دهد.آنها با
نشست دادن رنگ روی سطح طلا (این سطح دارای گروه عاملی هیدروکسل بوده و به‌عنوان نوک
در میکروسکوپ روبشی تونلی عمل می‌کند) این نوک را قادر به چسبیدن به یک مولکول
نمودند تا آن را از روی سطح به بالا بکشد. در چنین حالتی امکان اندازه‌گیری هدایت
الکتریکی موجود میان نوک و سطح فراهم می‌آید. حال با اعمال یک میدان الکتریکی به
اطراف نوک میکروسکوپ می‌توان در پیکربندی مولکول تغییر ایجاد کرد. این دو محقق با
انجام این آزمایش دریافتند که در هر پیکربندی هدایت الکتریکی مولکول تا چه میزان
قابل تغییر است؛ البته هنوز برای استفاده از این فناوری کمی زود است و اکنون
نمی‌توان از آن در تحقق قانون مور ـ که می‌گوید در هر دو سال توان محاسبه‌ی
کامپیوترها دو برابر می‌شود ـ استفاده کرد.

پیش از آن، میانگین نتایج به دست‌آمده از چند آزمایش به‌عنوان نتیجه نهایی قلمداد
می‌شد که با این کار اثر پیکربندی مولکول در نتایج نادیده گرفته می‌شده‌است.

نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که از تک‌مولکول‌ها می‌توان به‌عنوان ترانزیستور یا
یک‌سوساز دیودمانند استفاده کرد.