کتاب رایگان سیر تکامل فناوری‌نانو

فناوری‌نانو: متعادل‌سازی زمینه‌های آینده‌دار، عنوان یک کتاب الکترونیکی (ePub) است که سیر تکامل فناوری‌نانو را بحث و بررسی کرده است.


“فناوری‌نانو: متعادل‌سازی زمینه‌های آینده‌دار” عنوان یک کتاب الکترونیکی (ePub) است که تکامل علم و فناوری‌نانو را بحث و بررسی کرده است. کتاب مذکور توسط NanoWiki منتشر شده است. همچنین نسخه آنلاین دیجیتالی این کتاب نیز برای رصد کردن تکامل پارادایم‌ها و اکتشافات حوزه علم و فناوری‌نانو، تفسیر و انتشار آنها، ارائه مروری از مباحث عمومی و اساسی در حوزه فناوری‌نانو و کابردهای عملی آنها، در قالب NanoAracat طراحی و عرضه شده است.

به احتمال فراوان در سال جاری میلادی برخی ملاحظات مربوط به اخبار اخیر، در قالب NanoWiki 2009 ارائه می‌شوند. در این موقعیت، به احتمال زیاد بر یکی از حوزه‌های مهم علم و فناوری‌نانو، یعنی ریسک‌های زیست‌محیطی و سلامت انسانی مربوط به آن تمرکز می‌شود.

استفاده مسوولانه از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو، منجر به ایجاد تعادل بین ریسک‌ها و مزایای مربوط به آن می‌شود. هدف NanoAracat ارتقای مباحث مربوط به تکامل این رشته جوان و نوظهور از نظر ایمنی و توسعه مسوولانه آن است.

این کتاب به طور رایگان با حجم ۹ مگابایت از طریق این لینک قابل دریافت است. این کتاب دیجیتالی رایگان، حاوی ۴۲ لوح اصلی در زمینه نانوذرات است.