نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

نشست مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، روز دوشنبه، سوم اسفند ۱۳۸۸، در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می‌شود.

نشست مدیران آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، روز دوشنبه، سوم اسفند
۱۳۸۸، در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو شبکه از ۱۲ شهر و ۱۰
استان کشور برگزار می‌گردد، گزارش فعالیت و برنامه‌های شبکه و همچنین دستاوردهای
جدید آزمایشگاه‌ها در حوزه خدمات‌رسانی به مشتریان ارایه خواهد شد.

هم‌زمان با این نشست، اولین نشست کارگروه تخصصی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز
برگزار می‌شود. کارگروه‌های تخصصی دستگاهی، از متخصصین و کارشناسان تجهیزات
آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو تشکیل می‌شود که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت
می‌کنند. آموزش، انتقال تجربه و دانش، ارایه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، انتشار کتاب و
جزوه‌های آموزشی و انجام پژوهش‌های مشترک، بخشی از فعالیت این کارگروه‌ها است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، زیرمجموعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که ۴۲ عضو
قطعی و ۴ عضو آزمایشی دارد و به شیوه‌های مختلف، در زمینه ارتقای کیفی و کمی ارایه
خدمات آزمایشگاهی، تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌ها و همچنین ساخت
تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانو در ایران، فعالیت می‌کند.