همایش کاربردهای فناوری‌نانو در ICT

در ماه مارس سال جاری میلادی دانشگاه ساوتامپتون انگلیس میزبان همایشی بین‌المللی، در زمینه کاربردهای پیوندی نانومقیاس برای «فراتر از قانون مور» و فراتر از CMOS خواهد بود.

در ماه مارس سال جاری میلادی دانشگاه ساوتامپتون انگلیس میزبان همایشی خواهد بود که در قالب آن فناوریهای نانوی مبتنی بر سیلیکون نوظهور در زمینه ادوات اطلاعات و ارتباطات پیشرفته، بحث و بررسی خواهند شد. استفاده از این کاربردهای جدید، به توسعه و تولید رایانهها و تلفنهای همراه سبکتر، کارکردیتر و بهصرفهتر منجر خواهند شد.
پروفسور هیروشی میزوتا، رئیس گروه تحقیقات فناورینانو در دانشکده علوم رایانه و الکترونیک (ECS)، که تحقیقات آن در زمینه توسعه ادوات نانوالکترونیک جدید است، در روزهای ۱ و ۲ ماه مارس ۲۰۱۰، میزبان همایش بینالمللی، در زمینه کاربردهای پیوندی نانومقیاس برای «فراتر از قانون مور» و فراتر از CMOS خواهند بود.
در زمینه قانون مور، محققان تلاش میکنند تا ادوات الکترونیکی موجود را با سایر کاربردهای فناورینانوی ناهمگن مانند سیستمهای نانوالکترومکانیک (MEMS)، نانوفتونیک و ادوات نانواسپینترونیک یکپارچه کرده تا چالشهای معینی مانند عملکرد بالاتر، سوییچهای با مصرف کمتر و کاراتر، حافظهها و ادوات حسگر را رفع نمایند.
در زمینه موضوع «فراتر از CMOS»، محققان فعالیتهای حوزه کاربردهای فناورینانوی سیلیکون که میتوانند اتمهای آلاینده منفرد را کنترل کنند را بحث و بررسی خواهند کرد.
کاربردهای فناورینانوی سیلیکون، منجر به توسعه نسل جدید اقتصاد دیجیتالی از طریق ارائه راهکارهای منحصربه فرد در زمینه فناوری پردازش گسترده و ایمن اطلاعات و ذخیره انبوه اطلاعات میشود.