قطرات آب به گرافن شکل میدهند

به‌تازگی دانشمندان موفق به ساخت گرافن‌های انعطاف‌پذیری شده‌اند که تنها با استفاده از نانوقطرات آب به دست آمده‌است.

به‌تازگی دانشمندان موفق به ساخت گرافن‌های انعطاف‌پذیری شده‌اند که تنها با استفاده از نانوقطرات آب به دست آمده‌است.

تا پیش از این دانشمندان تصور نمیکردند که بتوانند ساختارهایی نظیر گرافن را به‌صورت کنترل‌شده‌ تا کنند؛ اما اخیراً محققان دانشگاه ایلینویز شیکاگو با استفاده از نانوقطرات آب و نیروهای بسیار ضعیف موجود بین آنها، به ورقه‌های گرافن شکل داده‌اند. با این کار ورقه‌های گرافن ـ که به‌صورت نوارهایی برش داده‌‌ شده‌اند ـ به اشکال مختلفی نظیر فولرین یا نانولوله درمیآیند. شبیه‌سازیهای کامپیوتری نشان میدهد که برهم‌کنش بین‌مولکولی ضعیفی موسوم به نیروهای واندروالاسی موجود میان نانوقطرات آب و گرافن، باعث شکل دادن گرافن و تبدیل آن به اشکال مختلفی میشود. در این حالت هیچ‌گونه پیوند شیمیاییای میان آب و گرافن ایجاد نمی‌شود، همچنین با توجه به اندازه‌ی قطره‌ی آب و شکل و اندازه‌ی ورقه‌ گرافن، امکان تا کردن گرافن به اشکال مختلف برای مصارف گوناگون امکان‌پذیر است.

علاوه بر این، این گروه تحقیقاتی دریافته‌اند که میتوانند از قطرات آب برای رول کردن، خمیدن و سراندن گرافن و ساخت ساختارهای پیچیده‌ای نظیر کپسول، ساندویچ، گره و واحدهای ساختمانی با خواص مکانیکی، الکتریکی و نوری استفاده کنند.

برای ساخت این اشکال، از روش‌های ویژه‌ای استفاده میشود؛ مثلاً با نوک میکروسکوپ نیروی اتمی میتوان قطرات آب را برداشت و روی صفحات گرافن قرار داد و شکل دلخواه را به دست آورد.

با استفاده از این روش سوراخ‌هایی روی صفحه‌ی گرافن ایجاد شده‌است که میتوان از آن به‌عنوان یک غربال مولکولی یا یونی برای نمک‌زدایی استفاده کرد.