ترکیب نانولوله‌ها و پادتن‌‌ها جهت درمان سرطان سینه

نانولوله‌های کربنی تک‌جداره به علت داشتن توانایی بالقوه به عنوان عوامل نوین تزریقی برای شناسایی سرطان و نیز عوامل دارویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکنون گروهی از پژ‍وهشگران از شش موسسه‌، نانولوله کربنی چندمنظوره را ایجاد کرده‌اند که می‌تواند شکل حاد سرطان سینه را شناسایی و تخریب نماید.

نانولوله‌های کربنی تک‌جداره به علت داشتن توانایی بالقوه به‌عنوان عوامل نوین تزریقی برای شناسایی سرطان و نیز عوامل دارویی مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکنون گروهی از پژ‍وهشگران از شش موسسه‌، نانولوله کربنی چندمنظوره را ایجاد کرده‌اند که می‌تواند شکل حاد سرطان سینه را شناسایی و تخریب نماید.
HER2، یکی از خانواده ژن‌هایی است که می‌توانند در تنظیم رشد و ازدیاد سلول‌های انسانی کمک نمایند. سلول‌های عادی حاوی دو نسخه از HER2 هستند اما حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سرطان‌های سینه حاوی سلول‌هایی با نسخه‌های چندتایی از این ژن بوده که منجر به تولید بیش از حد پروتئین رمزگذاری‌شده با HER2 می‌گردد. در نتیجه رشد سریع تومورها و درمان مشکل را خواهیم داشت.
بیان شماتیک از نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره‌ای که توسط پادتن IgY ضد HER2، عامل‌دار شده‌اند.
گروهی که تحت راهنمایی دکتر هوسکین هی از دانشگاه راتجرز و دکتر یان ‌زیائو از موسسه ملی استاندارد‌ها و فناوری(NIST) هستند، روش ایجاد نانوساختار دومنظوره جدیدی که با اتصال پادتن ضد HER2 به نانولوله‌های کربنی کوتاه تشکیل می‌گردد، را بیان کرده‌اند. اما علاوه بر استفاده از پادتن انسانی ضد HER2، یک پادتن رشدیافته در جوجه نیز توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت‌های ژنتیکی فاحش بین نمونه‌های مرغی و انسانی، پادتن جوجه را قادر ‌ساخت تا با پروتئین هدف در سلول‌های تومور به شدت واکنش دهد در حالیکه از سلول‌های عادی با سایر پروتئین‌های انسانی صرفنظر کند.
این محققان سپس از مزیت دو خاصیت نوری منحصر بفرد در نانولوله‌های کربنی برای شناسایی و تخریب سلول‌های سرطان سینه HER2 استفاده نمودند. نور لیزر نزدیک به مادون قرمز با طول موج ۷۸۵ نانومتر به شدت از نانولوله‌ها بازتاب می‌کنند و این علامت قوی به آسانی توسط روش طیف‌نگاری رامان شناسایی می‌شوند. افزایش طول موج لیزر تا ۸۰۸ نانومتر موجب جذب آن توسط نانولوله‌ها شده و در نتیجه نانولوله‌ها و هر آنچه به آنها متصل است (در این حالت، سلول‌های تومور HER2) را می‌سوزاند.
این آزمایش‌ در محیط کشت سلولی در آزمایشگاه انجام شده است. با استفاده از ترکیب نانولوله و پادتن HER2، نزدیک به ۱۰۰% سلول‌های سرطانی نابود می‌شوند در حالی‌که محدوده سلول‌های عادی، آسیب نمی‌بینند.
نتایج این تحقیق در مجله‌‌ی BMC Cancer منتشر شده‌است.