منشور اخلاق حرفه‌ای

ما با توکل برخالق یکتا، رعایت اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری و برنامه‌ریزی مناسب، تلاش می‌کنیم اصول زیر را که ضامن دستیابی به رضایت مشتریان و خدمات‌رسانی مطلوب است، اجرا نموده و رعایت نماییم.

ما با توکل برخالق یکتا، رعایت اخلاق حرفه‌ای، قانون‌مداری و برنامه‌ریزی مناسب،
تلاش می‌کنیم اصول زیر را که ضامن دستیابی به رضایت مشتریان و خدمات‌رسانی مطلوب
است، اجرا نموده و رعایت نماییم.

۱) ما برآنیم که منافع خود را در منافع عام (اعم از مراکز عضو شبکه، مشتریان خود و
جامعه) جستجو کنیم؛

۲) رضایت و تکریم مشتری را عالی‌ترین هدف خود دانسته و تمام تلاش خود را برای تأمین
خواسته وی به کار ‌بریم؛

۳) با رعایت صداقت و رازداری، اطلاعات مشتریان را حفظ نموده و همواره نسبت به آنان
صادق باشیم؛

۴) در راستای حذف تشریفات زاید و پرهیز از اتلاف وقت مشتریان کوشا بوده، همواره در
مسیر تسهیل دسترسی آنها به خدمات آزمایشگاهی گام برداریم؛

۵) نسبت به انتقادها و پیشنهادهای سازنده مشتریان حساسیت کافی داشته، پاسخگوی
نیازهای مشروع آنها بوده، از هرگونه تلاش در این راه دریغ ننماییم؛

۶) با استفاده از همکاری شبکه‌ای، به اشتراک‌گذاری توانمندی‌های تجهیزاتی و هم‌افزایی
دانش، کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی به مشتریان شبکه را ارتقا بخشیم؛

۷) با رعایت استانداردهای بین‌المللی کیفی و زیست‌محیطی، نکات ایمنی و سلامت شغلی و
استفاده بهینه از منابع انرژی، محیطی سالم را برای خود و دیگران فراهم ساخته، پذیرش
الگوی توسعه پایدار برای کشورمان را مورد تأکید قرار دهیم؛

۸) از بخشی‌نگری و نگاه محدود سازمانی در ارایه خدمات علمی-آزمایشگاهی دوری نموده،
تحقق منافع ملی و نگاه فرابخشی را وجه همت خود قراردهیم؛

۹) به‌عنوان یک تشکل دانش‌محور و خدمات‌رسان علمی-آزمایشگاهی در سطح کشور، خود را
ملزم و متعهد بدانیم که با تدوین برنامه‌های راهبردی و اجرایی مناسب و به‌روز، در
مسیر تحقق اهداف شبکه گام برداریم.

شماره بازنگری: ۰۱
(۲۷/۱۱/۱۳۸۸)