روش جدید تصویربرداری برای دیدن بیماری‌ها

فیزیک‌دانان دانشگاه مکواری با استفاده از نانوذرات الماس فناوری جدیدی را توسعه دادند که به پزشکان امکان درمان بهتر سرطان و برخی بیماری‌ها را می‌دهد. این فناوری به درک بهتر ما از این بیماری‌ها کمک شایانی می‌کند.

فیزیک‌دانان دانشگاه مکواری با استفاده از نانوذرات الماس فناوری جدیدی را توسعه
دادند که به پزشکان امکان درمان بهتر سرطان و برخی بیماری‌ها را می‌دهد. این فناوری
به درک بهتر ما از این بیماری‌ها کمک شایانی می‌کند.

دکتر رابیو (محقق دانشگاه مکواری استرالیا) با استفاده از نانوذرات الماس، روش
نوینی را در تصویربردای ارائه کرده‌است که با آن می‌توان از یک سلول با جزئیات
بسیار زیاد تصویر گرفت. با این روش می‌توان از سلول‌های آلوده به بیماری‌های مهلک و
سرطان تصویر برداری کرد. استفاده از این روش، می‌تواند به توسعه‌ی داروها برای از
بین بردن بیماری کمک کند و در عین حال درک ما از بیماری‌های پیچیده را افزایش دهد.

اطلاعات بسیاری درباره‌ی تک‌مولکول‌ها و پروتئین‌ها وجود دارد که نقش مهمی در حیات
دارند. در این پروژه نانوذرات الماس که به میدان مغناطیس حساس هستند، روی Tip
میکروسکوپ قرار داده شده و از آنها برای تصویربرداری استفاده شده‌است. حال اگر با
این ابزار روی سلول هدف بیش از آنچه که میکروسکوپ‌های معمولی قادرند، زوم کنیم،
اطلاعات ارزشمندی به دست خواهیم آورد. با این کار خواهیم فهمید که یک بیماری چگونه
گسترش می‌یابد.

نانوذرات الماس از ذرات ریز کربن تشکیل شده‌اند؛ اما دارای ناخالصی‌هایی نظیر اتم‌های
نیتروژن هستند که باعث می‌شوند نانوذرات الماس نسبت به میدان مغناطیسی حساس باشد.
از این حساسیت در این پروژه استفاده شده‌است و امید است که به ساخت یک
سوپرمیکروسکوپ بینجاند.

به عقیده دکتر رابیو، برای رسیدن به این هدف باید راه درازی را پیمود که در این
مسیر همکاری با گروه‌های داخلی و بین‌المللی ضروری است.