مشارکت راهبردی سه جانبه در زمینه نانوالکترونیک

شرکت Novellus Systems، IBM و دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس (CNSE) دانشگاه آلبانی در محل مجموعه فناوری‌نانوی دانشگاه آلبانی، توافق‌نامه همکاری راهبردی در زمینه نانوالکترونیک امضا کردند.

شرکت Novellus Systems، IBM و دانشکده مهندسی و علوم نانومقیاس (CNSE) دانشگاه
آلبانی در محل مجموعه فناوری‌نانوی دانشگاه آلبانی، توافق‌نامه همکاری راهبردی در
زمینه نانوالکترونیک امضا کردند. هدف این همکاری راهبردی: توسعه راه‌کارهای فرایندی
نیمه‌هادی‌ها در مقیاس ۲۲ نانومتر و فراتر در حوزه فناوری‌های نانوالکترونیک است.

پیشرفته‌ترین نیمه‌هادی‌هایی که امروزه به طور انبوه تولید می‌شوند، دارای مداربندی
۴۵ و ۳۲ نانومتر هستند و ادواتی نیز در ابعاد ۲۸ نانومتر و کمتر در حال توسعه
هستند. حرکت به سمت هریک از این نسل‌های فناوری، می‌تواند منجر به تولید تراشه‌های
کوچکتر، سریع‌تر و کاراتر شده که این امر به نوبه خود عملکرد محصولات مختلف از
سرورها گرفته تا تلفن‌های هوشمند را بهبود خواهد بخشید.

در چارچوب این توافق‌نامه، اولین پروژه‌، طراحی و توسعه فناوری‌های نخ مقاوم در
برابر نور برای فرایندهای پیشگام با نود ۲۸ تا ۲۲ نانومتر است. نخ‌های ضدنور یک
مرحله فرایندی مهم برای سیم‌کشی در تراشه‌های نیمه هادی است.

شرکت IBM در چارچوب این همکاری، تجربه گسترده خود در زمینه فناوری نیمه‌هادی‌ها را
ارائه کرده و بستر توسعه و ساخت فناوری‌های موردنظر در ابعاد ۲۸ نانومتر و کمتر را
فراهم خواهد ساخت.

دانشکده CNSE نیز سرمایه معنوی در سطح کلاس جهانی و زیرساخت‌های فناورانه قدرتمند
خود را که در سطح کلاس جهانی بی‌همتاست، در اختیار همکاران این مشارکت راهبردی
خواهد گذاشت.