اولین کارگروه تخصصی دستگاه‌های آزمایشگاهی

اولین کارگروه تخصصی دستگاه‌های آزمایشگاهی، ویژه دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تشکیل شد.

 اولین کارگروه تخصصی دستگاه‌های آزمایشگاهی، ویژه دستگاه میکروسکوپ الکترونی
عبوری (TEM) در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو تشکیل شد.

این کارگروه متشکل از کارشناسان و متخصصین دستگاه‌های TEM عضو شبکه آزمایشگاهی است
و اولین جلسه هماهنگی آن هم‌زمان با نشست مدیران شبکه در تاریخ سوم اسفند سال جاری
برگزار شد.

این گروه‌ها به منظور تحقق اهداف شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و ارتقای سطح کیفی و
علمی خدمات آزمایشگاهی، در زمینه‌های زیر به فعالیت می‌پردازند:

۱- به اشتراک‌گذاری دانش فنی انجام آزمون‌ها و کار با دستگاه‌ها بین اعضا؛

۲- به اشتراک‌گذاری منابع علمی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در آزمایشگاه‌ها؛

۳- آموزش تخصصی اعضای گروه با هدف طراحی آزمون براساس نیاز مشتری؛

۴- ارایه پیشنهاد به منظور افزایش انگیزه کارشناسان برای فعالیت بهتر؛

۵- یکسان‌سازی واژگان فنی و تخصصی به منظور ارایه پیشنهاد به فرهنگستان زبان فارسی؛

۶- بررسی پیشنهادهای آزمایشگاه‌های عضو شبکه در زمینه نگهداری و تعمیرات و خرید
تجهیزات جدید و ارایه نظر کارشناسی گروه به شبکه؛

۷- بررسی عملکرد کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو، در ارزیابی‌های دوره‌ای شبکه و ارایه
پیشنهاد برای انتخاب کارشناسان نمونه به شبکه.