کارگاهی برای بررسی آخرین پیشرفت‌های نانوپزشکی

آژانس پزشکی اروپا در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه آوریل، در محل ساختمان این آژانس در لندن، میزبان کارگاهی خواهد بود.

آژانس پزشکی اروپا در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه آوریل، در محل ساختمان این آژانس در لندن،
میزبان کارگاهی خواهد بود تا از طریق آن آخرین پیشرفت‌های حوزه نانوپزشکی را بحث و
بررسی نماید.

هدف از برگزاری این کارگاه، گردهمایی دانشمندان، صنعت‌گران، دانشگاهیان و قانون‌گذاران
فعال در این زمینه برای تسهیم تجربه‌های خود در زمینه آخرین پیشرفت‌ها و استفاده از
کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در محصولات پزشکی است.

کاربردی فناوری‌نانو در علوم پزشکی کل دامنه محصولات پزشکی از درمان بیماری‌ها
گرفته تا پیشگیری، ترمیم بافت‌ها و تشخیص‌ها را دربرمی‌گیرد.

برخی از موضوع‌های کلیدی که در این کارگاه پوشش داده خواهند شد عبارتند از:

• تجارب موجود در زمینه ارزیابی و توسعه نانوپزشکی؛

• کاربردهای نوظهور فناوری‌نانو در زمینه داروسازی؛

• مسائل مربوط به قانون‌گذاری و تدوین مقررات؛

• تجزیه و تحلیل هزینه- منفعت و کاربرد اصول مدیریت ریسک در این زمینه؛

• چشم‌انداز جهانی در زمینه نانوپزشکی.