تسهیل همکاری در زمینه مسائل زیست‌محیطی فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه ICPC-NanoNet از همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی در زمینه کاربردهای زیست‌محیطی فناوری‌نانو بین اتحادیه اروپا و سایر کشورها حمایت می‌کند.

در حال حاضر کاربردهای واقعی و بالقوه فناوری‌نانو در محیط زیست مورد توجه کشورهای مختلف دنیا است. کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه احیا، پایش و حفظ منابع زیست محیطی مورد توجه سازمان‌های مختلف قرار گرفته است. این فناوری‌ها نه تنها مورد توجه بازار کشورهای ثروتمندی چون آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا قرار گرفته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز برای حمایت از مصرف کنندگان و محیط زیست، به آنها توجه زیادی دارند.

گروه‌های تحقیقاتی و شرکت‌های اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه به طور فعال در تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی کاربردهای زیست محیطی فناوری‌نانو به عنوان بخشی از اقتصاد ملی دانش‌محور خود فعالیت می‌کنند.

همچنین همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تحقیقات زیست‌محیطی فناوری‌نانو بین شرکت‌ها و دانشگاه‌‌های کشورهای شمال و جنوب به سرعت در حال توسعه است.

اتحادیه اروپا در قالب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP7) به چنین تحقیقاتی توجه کرده است. این اتحادیه در چارچوب پروژه ICPC-NanoNet از همکاری‌های تحقیقاتی بین‌المللی در زمینه کاربردهای زیست‌محیطی فناوری‌نانو بین اتحادیه اروپا و سایر کشورها حمایت می‌کند.

به خاطر فقدان گروه‌های تحقیقاتی برتر در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، بررسی و توسعه کاربردهای زیست محیطی فناوری‌نانو با مشکل مواجه شده است. یکی از اهداف پروژه ICPC-NanoNet ارائه کمک‌های مالی برای رفع این مشکلات است.

محققان علاقمند به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه توسعه کاربردهای زیست محیطی فناوری‌نانو می‌توانند از اطلاعات موجود در سایت ‌ ICPC-Nanonet استفاده کرده و با استفاده از ابزارهای شبکه‌سازی‌‌ای مانند همایش‌های از راه دور، پایگاه‌های داده آنلاین و … با محققان فعال در این زمینه‌ها در اقصی نقاط جهان همکاری کنند.