راهی ساده برای مشاهده‌ی نازک‌ترین ماده‌ی جهان

محققان مدرسه‌ی مهندسی مک کورمیک توانستند با رنگ‌آمیزی فلورسانس روش جدیدی را برای تصویربرداری از گرافن ارائه کنند. دانشمندان معتقدند این روش جدید می‌تواند به ایجاد قطعات الکترونیکی شفاف و منعطف کمک کند.

محققان مدرسه‌ی مهندسی مک کورمیک توانستند با رنگ‌آمیزی فلورسانس روش جدیدی را
برای تصویربرداری از گرافن ارائه کنند. دانشمندان معتقدند این روش جدید می‌تواند
به ایجاد قطعات الکترونیکی شفاف و منعطف کمک کند.

مشاهده‌ی گرافن و مشتقات آن مانند اکسیدهای گرافن، به‌عنوان نازک‌ترین مواد
جهان، کاری بسیار دشوار است. روش‌های رایج در تصویربرداری از این ماده، کاری
است بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه؛ برای مثال میکروسکوپ نیروی اتمی می‌تواند
با صرف زمان بسیار زیاد تنها از بخش کوچکی از گرافن تصویر بگیرد، میکروسکوپ
روبشی تونلی که با الکترون‌های انرژی بالا سطح را اسکن می‌کند تنها در حالتی می‌تواند
از گرافن تصویر بگیرد که این ماده در خلأ باشد. میکروسکوپ‌های نوری نیز نیازمند
بستر مناسبی برای این کار هستند. این مشکل زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که
دانشمندان گرافن را روی سطح پلاستیک قرار می‌دهند و می‌خواهند با آن قطعات
الکترونیکی منعطفی را بسازند؛ اما وقتی قادر نباشند گرافن را در سطح پلاستیک
مشاهده کنند نمی‌تواند به کنترل کیفی آن بپردازند؛ بنابراین روش مناسبی برای
این کار وجود ندارد و یافتن روش جایگزین ضروری است.

رنگ‌آمیزی فلورسانس یکی از روش‌های رایج در تصویربرداری از مواد زیستی است؛ اما
این روش در گرافن قابل استفاده نیست زیرا تابش فلورسانس در برخی نواحی کاملاً
از بین می‌رود و از این رو دانشمندان دست به ابتکار جالبی زدند و به جای رنگ‌آمیزی
گرافن، پیش‌زمینه‌ی گرافن را رنگ‌آمیزی کردند. با این کار پیش‌زمینه کاملاً
درخشنده بوده و گرافن تیره در میان آن به‌وضوح قابل دیدن است. این روش بسیار
ساده و ارزان‌تر از دیگر روش‌هاست و وضوح تصاویر در آن هم بسیار بالاست. این
روش FQM نام‌گذاری شده‌است.