ساخت سی‌تی اسکنر مبتنی بر نانولوله‌های کربنی

شرکت زیمنس تحقیقاتی را درباره‌ی ساخت منبع اشعه‌ی ایکس کوچک را آغاز کرده‌است. این منبع می‌تواند در اسکنرهای پزشکی و فرودگاهی استفاده شود.

شرکت زیمنس تحقیقاتی را درباره‌ی ساخت منبع اشعه‌ی ایکس کوچک را آغاز کرده‌است. این
منبع می‌تواند در اسکنرهای پزشکی و فرودگاهی استفاده شود.

با استفاده از سی‌تی‌اسکن می‌توان از فرایندهایی نظیر توزیع یک محلول درون بدن
تصویر گرفت. در این روش تصویربرداری میزان تابش نسبت به دیگر روش‌ها بسیار کمتر است؛
در حالی که این کم بودن تابش هیچ لطمه‌ای به کیفیت تصاویر نمی‌زند. به‌کارگیری یک
منبع اشعه‌ی ایکس خیلی سریع، برای جاهایی نظیر اسکنرهای فرودگاه‌ها ـ برای کنترل
پاسپورت و چمدان‌ها ـ که لازم است تصویر خیلی سریعی گرفته شود، بسیار مفید خواهد
بود. برای ساخت چنین اسکنری شرکت زیمنس با شرکت آمریکایی زینتک همکاری و سیستمی را
به نام XinRay ارائه کرده‌است.

برای تولید اشعه‌ی ایکس، الکترون به آندی تابانده می‌شود که معمولاً منبع الکترون
یک فیلامنت قرار گرفته درون مخزن خلأ است. این منبع اشعه‌ی ایکس انرژی زیادی مصرف
کرده، سرعت کمی دارد و داغ می‌شود و امکان کوچک‌سازی آن بسیار محدود است؛ بنابراین
محققان به دنبال منبع سردی هستند که بتواند تحت ولتاژ بالا الکترون تولید کند.

نظر به این که نانولوله‌های کربنی بسیار کوچک بوده و رسانای الکتریکی هستند، این
مواد می‌توانند گزینه‌ی مناسبی باشند؛ در حالی که منابع اشعه‌ی ایکس رایج چندین
دقیقه طول می‌کشد که فعال شوند، نانولوله‌های کربنی در کمتر از یک میلیونُم ثانیه
فعال می‌شوند.

محققان دو شرکت زیمنس و زینتک نانولوله‌های کربنی را روی بستر فلزی نشست داده، از
آنها به‌عنوان منبع تولید الکترون استفاده کردند.

در سی‌تی‌اسکنرهای رایج شرکت زیمنس، دو منبع اشعه‌ی ایکس وجود دارد که بیشتر از ۳
بار در ثانیه اطراف بیمار می‌چرخند؛ اما با این فناوری جدید صدها منبع بسیار کوچک
به‌صورت ثابت اطراف بیمار خواهد بود که این کار علاوه بر افزایش کیفیت تصاویر،
امکان تصویربرداری از فرایندهایی نظیر از بین رفتن تومور در حین رادیودرمانی فراهم
خواهد شد.