اولین مجله ISI ایرانی در زمینه فناوری نانو منتشر می‌شود

برای اولین بار یک مجله تخصصی فناوری نانو با درجه ISI در ایران منتشر می‌شود. این مجله با نام Scientia Nanotechnology یکی از زیرمجموعه‌های Scientia Iranica است که دانشگاه صنعتی شریف آن را منتشر می‌کند.


برای اولین بار یک مجله تخصصی فناوری نانو با درجه ISI در ایران منتشر می‌شود. این مجله با نام Scientia Nanotechnology یکی از زیرمجموعه‌های Scientia Iranica است که دانشگاه صنعتی شریف آن را منتشر می‌کند.

 Scientia Nanotechnology نتایج تحقیقات عملی و تئوری محققان فناوری نانو را به زبان انگلیسی منتشر خواهد کرد.

برخی از موضوعات تحت پوشش این مجله عبارتند از:

 • مواد نانوساختار • نانومواد کربنی

 • درخت‌سان‌ها، تک لایه‌ها، فیلم‌های کربنی

 • کاربردهای زیستی و پزشکی نانومواد

 • ساخت در مقیاس نانو

 • نانوروباتیک، نانوماشین‌ها

 • نانوالکترونیک

 • محاسبات و مدل‌سازی در مقیاس نانو

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به آدرس http://www.scientiairanica.comمراجعه نمایید.