همایش مالکیت معنوی در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی مالکیت معنوی، همایشی با عنوان – مالکیت معنوی در علوم پزشکی – با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار خواهند کرد.


دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی مالکیت معنوی، همایشی با عنوان “مالکیت معنوی در علوم پزشکی” با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار می کند.

حضور در این همایش رایگان است و متقاضیان برای ثبت نام باید درخواست خود را حداکثر تا روز ۳۱ فروردین ماه به آدرس الکترونیکی patent@sina.tums.ac.ir ارسال نمایند.

زمان همایش : ۶ الی ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ از ساعت ۳۰/۸ تا ۱۷

مکان: تهران ، بلوار کشاورز ، تقاطع خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، طیقه همکف، سالن آمفی تئاتر.