ساخت هیبریدی گرافن

پژوهشگران دانشگاه رایس راهی برای بافتن گرافن و نیترید بور شش وجهی و ایجاد یک ساختار دو بعدی یافته‌اند.

پژوهشگران دانشگاه رایس به روش جدید برای ایجاد ساختار‌های دوبعدی گرافنی دست یافته‌اند.
از بدو کشف گرافن، تحقیقات بسیاری روی آن انجام شده است اما اخیرا این ماده بسیار
مورد توجه دانشمندان است. یکی از مهمترین کارهایی که روی گرافن صورت می‌‌گیرد
دوپینگ آن با مواد مختلف است. از آنجایی که از نیتروژن و بور برای دوپینگ گرافیت
استفاده می‌شود، محققان درصدد استفاده از این دو عنصر برای دوپینگ گرافن قرار
گرفتند.

مهمترین فاکتور در خواص الکترونیکی مواد، گپ باند است که در مورد گرافن این مقدار
صفر است. با دوپینگ گرافن می‌توان این فاکتور را تغییر داد که نهایت خواص الکتریکی
گرافن تغییر می‌کند.

تک لایه‌های نیترید بور شش وجهی ساختاری مشابه گرافن دارند درحالی که از نظر خواص
الکتریکی در نقطه مقابل گرافن هستند. گرافن رسانای الکتریسیته بوده در حالی که لایه‌های
نیترید بور شش وجهی عایق‌اند. با درهم آمیختن این دو ماده در یک ساختار می‌توان به
موادی رسانا، نیمه رسانا و یا عایق دست یافت. در واقع نسبت هریک از این مواد اولیه
تعیین کننده ویژگی نهایی ماده تولید شده است.

مشکل موجود در این میان، ساخت تک لایه‌های هیبریدی از این مواد است معمولا محصول
ایجاد شده چند لایه بوده وکنترل محل قرار گرفتن نیترید بور شش وجهی درون این ساختار
غیر ممکن بوده است. در حال حاضر دانشمندان درصدد تولید انبوه و صنعتی این ماده
هستند.

نتایج این تحقیقات می‌تواند تاثیر شگرفی روی محصولات الکترونیکی و یا نوری گذارد.