اولویت‌های تحقیقاتی EPA در حوزه فناوری‌نانو

EPA علاقمند به استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون فناوری‌نانو برای رفع معضلات زیست‌محیطی خود است.

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا (EPA)، از کسب و کارهای کوچک دعوت کرده است تا
طرح‌های تحقیقاتی خود را در چارچوب برنامه تحقیقات نوآوری کسب و کارهای کوچک (SBIR)
ارسال نمایند.

EPA علاقمند به استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای چون فناوری‌نانو برای رفع معضلات
زیست‌محیطی خود است. طرح‌های تحقیقاتی باید مستقیما به رسالت زیست‌محیطی EPA مرتبط
بوده و در راستای اولویت‌های تحقیقاتی این سازمان باشد.

طرح‌های تحقیقاتی حوزه فناوری‌نانو باید در زمینه‌های جلوگیری، پایش و کنترل آلودگی
زیست ‌محیطی باشند. اولویت‌های تحقیقاتی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا در حوزه
علم و فناوری‌نانو عبارتند از:

• توسعه سیستم‌های میکرو الکترو مکانیک (MEMS)؛

• حسگرهای مبتنی بر فناوری‌نانو برای کنترل دقیق و سریع، و پایش محیط زیست؛

• فیلترهای اسفنجی نانویی جدید برای حذف آلاینده‌های گازی و عناصر آلوده کننده هوا؛

• کاتالیزورهای نانوذرات برای استفاده در تجهیزات تصفیه VOC و کابردهای مرتبط؛

• نانومواد برای استفاده در پوشش‌ها و کاربردهای زیست محیطی جدید؛

• تجهیزات قابل حمل سبک و جدید برای شناسایی نانوذرات؛

• فناوری‌هایی که انتشار نانومواد در محیط زیست را حداقل می‌کنند.