نخ‌هایی برای بافتن لباس‌های رسانا

تیشرت‌هایی را در نظر بگیرید که ضربان قلب را رصد می‌کنند، عرق بدن را آنالیز کرده، بدن را در هوای گرم، خنک نگه می‌دارند. بالش‌هایی را تصور کنید که امواج مغزی را مونیتور می‌کند، لباس‌های که انرژی خورشید را گرفته و آیپاد شما را شارژ می‌کند. این‌ها داستان علمی تخیلی نیستند بلکه نخ‌های سال ۲۰۱۰ این ویژگی‌ها را دارند.

تیشرت‌هایی را در نظر بگیرید که ضربان قلب را رصد می‌کنند، عرق بدن را آنالیز کرده،
بدن را در هوای گرم، خنک نگه می‌دارند. بالش‌هایی را تصور کنید که امواج مغزی را
مونیتور می‌کند، لباس‌های که انرژی خورشید را گرفته و آیپاد شما را شارژ می‌کند.
این‌ها داستان علمی تخیلی نیستند بلکه نخ‌های سال ۲۰۱۰ این ویژگی‌ها را دارند.

پژوهشگران موفق به توسعهی نخی شدند که همانند یک سیم، رسانای جریان الکتریسیته است؛
این نخ سبکی خود را حفظ کرده و می‌توان از آن در بافت لباس‌های گوناگون استفاده کرد.
این فناوری بسیار ساده است، به طوری که هر گره در منسوجات بافتهشده از این الیاف،
می‌تواند یک مدار الکترونیکی کامل باشد. لباسی با قابلیت تبدیل نور خورشید به
الکتریسیته با این فناوری، در جشنوارهی لباسی در دانشگاه کرنل روز ۱۳ مارس ۲۰۱۰ به
نمایش درآمد.

برای ساخت این الیاف، دانشمندان دانشگاه کرنل نانوذرات را روی الیاف نشست دادند، به
شکلی که الیاف انعطافپذیری و سبکی اولیهی خود را حفظ می‌کنند؛ اما رسانای الکتریکی
می‌گردند. پیش از این کار مشابهی انجام شده بود که در آن الیاف ایجادشده سفت و
سنگین بودند، اما محصول این پروژهی جدید کاملاً قابل بافتن است. پس از تهیهی این
الیاف رسانا، به جای سیم برای انتقال الکتریسیتهی موجود در لباس‌های مجهز به
پیل‌های خورشیدی از آنها استفاده می‌شود.

یکی از محققان این پروژه می‌گوید که با الهام از این فناوری می‌توان لباس‌هایی را
تولید و روانه بازار کرد که مجهز به کابل USB اند و می‌توان MP3 پلیرها و تلفن‌های
هوشمند را با آن شارژ کرد.