دعوت به همکاری با سایت ستاد نانو

ستاد فناوری نانو به دو نفر همکار مسلط به ترجمه متون فنی و مدیریتی به زبانهای عربی و روسی نیازمند است. علاقمندان مشخصات خود را به همراه رزومه کاری به آدرس setad@nano.ir ارسال کنند.


ستاد فناوری نانو به دو نفر همکار مسلط به ترجمه متون فنی و مدیریتی به زبانهای عربی و روسی نیازمند است.

سایت ستاد فناوری نانو به آدرس http://www.nano.ir توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه فناوری نانو را به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند.

در سال جاری این ستاد قصد دارد دامنه اطلاع رسانی فناوری نانو را به زبان‌های دیگر گسترش دهد. در این راستا مقدمات راه‌اندازی سایت عربی و روسی فراهم شده است.

علاقمندانی که تخصص و تجربه کافی در زمینه ترجمه متون فنی و مدیریتی به زبان عربی یا روسی دارند، مشخصات خود را به همراه رزومه کاری به آدرس setad@nano.ir ارسال کنند.

همکاری با سایت ستاد نانو به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت خواهد بود. از آنجا که بناست خبرهای سایت انگلیسی ستاد (http://en.nano.ir) به زبان عربی و روسی برگردانده شود، علاقمندان می‌توانند برای نمونه، یکی از خبرهای این سایت را ترجمه و به همراه درخواست خود ارسال کنند.

متقاضیان در قسمت عنوان ایمیل خود، عبارت “همکاری ترجمه روسی” یا “همکاری ترجمه عربی” را قید کنند.