همایش بزرگ فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۱

شهر بیلبائوی اسپانیا در سال ۲۰۱۱ میلادی میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای اروپا در حوزه علم و فناوری‌نانو خواهد بود.

شهر بیلبائوی اسپانیا در سال ۲۰۱۱ میلادی میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای اروپا در حوزه علم و فناوری‌نانو خواهد بود. این رویداد، در روزهای ۱۱ تا ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ در مرکز نمایشگاه بیلبائو (BEC) برگزار خواهد شد.
در رویداد مذکور، جامعه جهانی فناوری‌نانو شامل محققان، سیاست‌گذاران صنعتی، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان گردهم خواهند آمد تا موضوعات مختلف فناوری‌نانو را بحث و بررسی کنند.
بنیاد فانتوم و مرکز CIC nanoGUNE با همکاری سایر نهادهای مرتبط، میزبان همایش یکی از مفاهیم جدید علم و فناوری‌نانو در اروپا با نام ImagineNano خواهند بود.
برای اولین بار ImagineNano، میزبان ۵ همایش موضوعی همزمان و نمایشگاه صنعتی بزرگی خواهد بود که آخرین روندهای فناوری‌نانو در اجتماع را بررسی خواهد کرد.
محورهای تمرکز ۵ همایش همزمان، حوزه‌های انرژی، پزشکی، زیست‌فناوری، اُپتیک و روندهای عمومی است. آخرین روندها و نوآوری‌های علم و فناوری‌نانو توسط برخی از نقش‌آفرینان پیشگام جهانی بررسی خواهند شدکه عبارتند از: NanoSpain 2011- NanoSudoe ( اسپانیا، پرتغال و فرانسه
گرافن ۲۰۱۱؛
نانو زیست‌فناوری و پزشکی؛
روندهای کاربردهای فناوری‌نانو TNA (انرژی)؛
PPM 2011 (فتونیک، پلاسما و مغناطیس- اُپتیک).
هدف ImagineNano، ارائه چشم‌اندازی از نوآورترین پروژه‌ها و محصولات در حوزه‌های مختلف علم و فناوری‌نانو است.