استفاده از نانوالیاف پلیمری برای تولید انرژی

نانوژنراتورهای مبتنی بر نانوالیاف آلی ـ که از مواد پیزوالکتریک ساخته شده‌اند ـ می‌توانند در برابر فشار مکانیکی، جریان الکتریسیته تولید کنند؛ البته نانوژنراتورهای معدنی ساخته‌شده از zno یا batio3 نیز برای این کار ساخته شده‌اند.

نانوژنراتورهای مبتنی بر نانوالیاف آلی ـ که از مواد پیزوالکتریک ساخته شده‌اند ـ می‌توانند در برابر فشار مکانیکی، جریان الکتریسیته تولید کنند؛ البته نانوژنراتورهای معدنی ساخته‌شده از zno یا batio3 نیز برای این کار ساخته شده‌اند.

اخیراً محققان دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از پلی‌وینیلیدن فلوراید قادر به ساخت نانوژنراتورهایی شده‌اند که مزایای متعددی دارد.

یکی از مزیت‌های پلی‌وینیلیدن فلوراید انعطاف‌پذیری بالای آن است که در ساخت قطعات ظریف بسیار مفید است. پلی‌وینیلیدن فلوراید معمولاً به‌صورت یک فیلم نازک تهیه می‌شود، اما برای استفاده از ویژگی پیزوالکتریک آن، باید به‌صورت رشته‌ای درآید. برای ساخت پلی‌وینیلیدن فلوراید، محلول پلیمری را درون سرنگی ریخته و نوک سوزن را به نزدیک یک نوار آلومینیوم می‌آورند و پس از تخلیه‌ی پلیمر از سرنگ، حلال تبخیر شده و پلیمر به‌صورت نانوالیاف جامد تشکیل می‌شود. هر گونه کشیدگی مکانیکی در طول نانوالیاف، موجب تشکیل دو قطبی در پلیمر می‌گردد. از آنجا که پلیمر عایق است، الکترون نمی‌تواند از آن عبور کند؛ اما اگر دو سر آن به یک مدار وصل شود الکتریسیته در مدار جریان می‌یابد. حداکثر بازده تبدیل انرژی ۸/۲۱% و میانگین آن ۵/۱۲% می‌باشد، این در حالی است که بازده در ژنراتورهای پلی‌وینیلیدن فلوراید که به‌صورت فیلم نازک هستند بین ۵/۰ تا ۴ درصد بوده و در نانوژنراتورهای ساخته‌شده از سیم‌های%۸/۶،ZNO می‌باشد. مزیت اصلی این نانوژنراتور، افزایش بازده آن نسبت به دیگر ژنراتورهاست.

این دستگاه می‌تواند در حسگرهای بی‌سیم و لباس‌هایی که حاوی قطعات الکترونی هستند، مورد استفاده قرار گیرد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که با کوچک‌تر شدن نانوالیاف بازده تبدیل انرژی افزایش می‌یابد.