شیمی‌درمانی و نوردرمانی هم‌زمان با کمک نانوذرات

دانشمندان تایوانی با استفاده از نانوذرات چندکاره توانسته‌اند رهیافت موثرتری برای درمان سرطان پیدا کنند. این نانوذرات هم می‌توانند با استفاده از شیمی‌درمانی و نورگرمادرمانی هم‌زمان، تومورها را مورد تهاجم قرار دهند و هم می‌توانند مکان و اندازه آنها را تعیین کنند.

دانشمندان تایوانی با استفاده از نانوذرات چندکاره توانسته‌اند رهیافت موثرتری برای درمان سرطان پیدا کنند. این نانوذرات هم می‌توانند با استفاده از شیمی‌درمانی و نورگرمادرمانی هم‌زمان، تومورها را مورد تهاجم قرار دهند و هم می‌توانند مکان و اندازه آنها را تعیین کنند.

در حالیکه معلوم شده است نانوذرات فلزی هنگامی که تحت تابش نور لیزری قرار می‌گیرند، موجب کشتن سلول‌های توموری می‌گردند ولی اندازه کوچک عرض باریکه لیزری باعث می‌شود که بعضی از سلول‌های سرطانی دیده نشوند. ادغام شیمی‌درمانی و نوردرمانی می‌تواند منجر به رهیافت جدیدی برای غلبه بر این مشکل گردد. چن شنگ یه از دانشگاه ملی چنگ کونگ، تایوان، و همکارانش موفق به ساخت نانوذراتی شده‌اند که هم شامل طلا به منظور نوردرمانی هستند و هم آزادکننده داروی ضدسرطان “تاکسول” هستند.

این نانوذرات از پلی اسید لاکتیک- اسید گلایکولیکِ (PLGA) بارگذاری شده با تاکسول و ترکیب شده با نانوذرات اکسید آهن و نقاط کوانتومی (به منظور تصویربرداری تشدید مغناطیسی و نوری از این نانوذرات در محیط زنده)، تشکیل شده‌اند. این نانوذرات با نانومیله‌های طلا پوشش داده شده‌اند تا با جذب نور فروسرخ نزدیک و تبدیل آن به گرما، هم نوردرمانی را افزایش دهند و هم این نانوذرات PLGA را تخریب کنند تا داروی ضدسرطان موجود در آنها تخلیه و آزاد گردد.

شنگ یه می‌گوید: “این نانوذرات پلیمری چندکاره برای بهبود عملیات درمانی می‌توانند به‌طور هم‌زمان کارهای آشکارسازی، تشخیص و درمان را در یک نانوذره انجام دهند”. او افزود: “موش‌های درمان شده با شیمی‌درمانی و تخریب نورگرمایی از طریق این نانوذرات به مدت دو ماه زنده ماندند و تومورهای آنها یا به طور کلی از بین رفت و یا رشد آنها متوقف گردید”. با آزاد سازی داروی ضدسرطان در محل تومور می‌توان از اثرات جانبی نامطلوب مربوط به شیمی‌درمانی نیز اجتناب کرد.

ریچارد تیلی که یکی از متخصصان نانومواد از دانشگاه ویکتورای ولینگتون در زلاندنو می‌باشد می‌گوید: “با ترکیب این دو روش کشتن سلول، می‌توان به موثر بودن نانوذرات در کشتن سلول‌های سرطانی پی برد. این چندعملکردی، یک رهیافت بسیار تازه و منحصربه فرد است که روش هوشمندتری برای درمان سرطان ارائه می‌کند. ”

شنگ یه می‌گوید: “این نانوذرات می‌توانند یک سکوی جامع برای پزشکی مهیا کنند”. او امیدوار است که در آینده دیگر خبری از انجام عملیات هجومی بر روی بیماران نباشد.

 

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Chem. Commun. منتشر شده است.