استفاده از نانولوله‌های اکسید تیتانیوم در استنت‌های پزشکی

یکی از مشکلات رایج استنت‌های مورد استفاده در پزشکی، ایجاد تورم درون بدن انسان است. اخیراً پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از استنت‌های دارای نانولوله‌های اکسید تیتانیوم، خطر تورم را تا حد زیادی کاهش داده‌اند.

یکی از مشکلات رایج استنت‌های مورد استفاده در پزشکی، ایجاد تورم درون بدن
انسان است. اخیراً پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از استنت‌های دارای
نانولوله‌های اکسید تیتانیوم، خطر تورم را تا حد زیادی کاهش داده‌اند.

استنت‌های کاشته‌شده درون بافت‌های بدن می‌تواند مشکلاتی از جمله انعقاد رگ‌های
خونی و یا انقباض مجراهای خونی را در پی داشته باشد. علاوه بر این، سلول‌های
غشای قلب نیز غالباً به این استنت‌ها چسبیده، مشکل‌آفرین خواهند بود، همچنین
سلول‌های VSMCs ـ که سلول‌های غشای قلب را محاط کرده‌اند ـ نیز تکثیر می‌شوند
که در نهایت منجر به بسته شدن رگ‌های خونی می‌شود.

برای حل این مشکلات لازم است از استنت‌هایی استفاده شود که مانع حرکت سلول‌های
غشای قلب نشده، از رشد سلول‌های VSMCs نیز جلوگیری کند. برای این کار محققان از
استنت‌های دارای نانولوله‌های اکسید تیتانیوم استفاده کردند. از آنجا که
تیتانیوم به خودی خود یک لایه‌ اکسید در سطح خود ایجاد می‌کند، زیست‌سازگار
بوده و در پزشکی کاربرد بسیار دارد. در این پروژه نانولوله‌هایی به قطر ۲۲ تا
۳۰۰ نانومتر به روش الکتروشیمیایی ایجاد می‌شود. قطر این نانولوله‌ها بسیار
شبیه قطر گیرنده‌های سلولی و یا پروتئین‌هاست.

نتایج اولیه‌ی تست این نانولوله‌ها نشان داد که سلول‌های غشای قلب به‌راحتی
قادر به حرکت بوده و سلول‌های VSMCs در اطراف استنت رشد نکردند. علاوه بر این
محققان به ساز و کار پاسخ‌دهی سلول‌های بدن در برابر وجود جسم خارجی نانوساختار
پی بردند که این مسئله در بهبود طراحی استنت‌های پزشکی مؤثر خواهد بود.

نتایج این پژوهش در نشریه‌ی Nano Letters به چاپ رسیده‌است.