بررسی نانوبلورها در حین تغییر شکل

محققان دانمارکی با استفاده از ابزاری جدید موفق شدند نشان دهند که مواد مورد استفاده در ساخت قطعات میکرو و نانومقیاس، بر حسب اندازه‌ی بلورهایشان واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. این یافته به دانشمندان در ساخت سیستم‌های مکانیکی میکرو و نانومقیاس کمک شایانی می‌کند.

محققان دانمارکی به همراه هم‌تایان چینی و آمریکایی خود با استفاده از ابزاری جدید
موفق شدند نشان دهند که مواد مورد استفاده در ساخت قطعات میکرو و نانومقیاس، بر حسب
اندازه‌ی بلورهایشان واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. این یافته به
دانشمندان در ساخت سیستم‌های مکانیکی میکرو و نانومقیاس کمک شایانی می‌کند.

محققان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری موفق به مشاهده‌ی اتفاقاتی شدند که
در بلورهای نانومقیاس فلز تیتانیوم در هنگام تغییر شکل (deform) یافتن، رخ می‌دهد.
در این جا اندازه‌ی بلورهای تیتانیوم تعیین‌کننده‌ی رفتار فلز در طول این فرایند
مکانیکی است. بلورهای تیتانیوم با اندازه‌ا‌ی معین در حین تغییر شکل دادن متناسب با
اتم‌‌های هم‌جوارشان دچار نابه‌جایی می‌شوند. به این تغییر شکل ماکروسکوپی « تغییر
شکل بلورهای شبیه هم» گفته می‌شود.

با کوچک شدن اندازه‌ی بلورها، تغییر شکل آنها بسیار دشوار می‌شود. در مورد بلورهای
تیتانیوم، زمانی که اندازه‌‌ی بلورها به زیر یک میکرومتر می‌رسد تغییر شکل بلورها
همانند بلورهای بزرگ‌تر است که به این تغییر شکل «انعطاف نابه‌جایی» گفته می‌شود.
این یافته‌ی محققان درباره‌ی تیتانیوم، اثر مهمی روی تولید نانوکامپوزیت‌ها از
سرامیک و فلز خواهد داشت.

برای انجام این پروژه، محققان از ابزار جدیدی کمک گرفتند که به‌وسیله‌ی همراه کردن
آن با میکروسکوپ الکترونی عبوری توانستند در حین تغییر شکل بلورها از آن تصویر
بگیرند. این دستگاه اخیراً به‌وسیله‌ی شرکت هیسیترون ساخته شده‌است و با دقتی بسیار
بالا تغییرات ساختاری را در هنگام تغییر شکل نشان می‌دهد.