برگزاری سمینار تخصصی مالکیت فکری

انجمن علمی-دانشجویی فناوری نانوی دانشگاه الزهرا(س) سمینار تخصصی مالکیت فکری را روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌کند.

انجمن علمی-دانشجویی فناوری نانوی دانشگاه الزهرا(س) سمینار تخصصی مالکیت فکری را
روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌کند.
آقای حسن علم‌خواه و آقای جواد شجاع از مدرسان حاضر در این سمینار هستند که به
مباحثی همچون مفهوم مالکیت فکری و حقوق مالکیت فکری می‌پردازند.
کلیه دانشجویان و اساتید می‌توانند در این سمینار شرکت کنند. به شرکت‌کنندگان حاضر
در سمینار، گواهی پایان دوره از سوی دانشگاه الزهرا(س) و موسسه ملی دارایی‌ها و
توانمندی‌های مدرس اعطاء می‌گردد.
جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۵۸۵۳۶۰، ۰۹۱۲۷۴۹۳۴۷۰
تماس حاصل نمایید.
نشانی محل برگزاری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، سالن مشرق