بازدید وزیر انرژی قطر از دستاوردهای فناوری نانوی ایران

وزیر مشاور در امور انرژی و صنعت قطر در روز پایانی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قطر ، از این نمایشگاه دیدن کردند. ایشان در این بازدید، زمان قابل توجهی را به گفتگو با افراد حاضر در غرفه ستاد فناوری نانو اختصاص دادند. «محمد بن صالح الساده»، پیشرفتهای ایران در زمینه فناوری نانو را بسیار جالب ارزیابی کرد.


آقای «محمد بن صالح الساده» وزیر مشاور در امور انرژی و صنعت قطر در روز پایانی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قطر، از این نمایشگاه دیدن کردند. ایشان در این بازدید، زمان قابل توجهی را به گفتگو با افراد حاضر در غرفه ستاد فناوری نانو اختصاص دادند.

 کارشناسان ستاد فناوری نانو ضمن تشریح جایگاه جهانی ایران در این فناوری، پتانسیلهای ایران در نیروی انسانی، مراکز تحقیقاتی خاص فناوری نانو و تولید محصولات مبتنی بر این فناوری را به وزیر انرژی قطر معرفی کردند.

 یکی از محصولاتی که به صورت مبسوط برای ایشان تشریح شد، تثبیت کننده خاک بود. از آنجا که موضوع آلودگی هوای ناشی از گردوغبار در قطر نیز بسیار مشهود و مشکل ساز است، این فناوری ایرانی کاملا مورد توجه آقای محمد بن صالح الساده قرار گرفت.

مهندس احمدوند از ستاد فناوری نانو، پس از معرفی پتانسیلهای ایران، به وزیر قطر پیشنهاد کرد که ایران می تواند پروژه های تحقیقاتی مشترکی را با قطر آغاز کند و مراکز تحقیقاتی فناوری نانو برای این کشور راه اندازی نماید.

وزیر مشاور در امور انرژی و صنعت قطر که به همراه آقای عبدالله سهرابی سفیر ایران در قطر، از نمایشگاه بازدید میکرد، پیشرفتهای ایران در زمینه فناوری نانو را بسیار جالب ارزیابی کردند و به صورت مکرر با لفظ “ماشاءالله” خوشحالی خود از این پیشرفتها را نشان دادند. ایشان سوالاتی نیز در زمینه وضعیت مالکیت شرکتهای نانویی و زمان آغاز توسعه فناوری نانو در ایران پرسیدند.