استفاده از نانوذرات طلا برای مقابله با سرطان

محققان موسسه فناوری جرجیا نشان داده‌اند با وارد کردن نانوذرات طلا به درون هسته سلول‌های سرطانی نه تنها از تکثیر آنها جلوگیری می‌شود، بلکه این سلول‌ها از بین می‌روند.

محققان نشان داده‌اند وارد کردن نانوذرات طلا به درون سلول‌های سرطانی و سپس
تاباندن لیزر به این سلول‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای مبارزه با سرطان باشد، اما
اگر سلول‌های سرطانی در محلی باشند که نور لیزر به آنها نرسد، این روش کارایی
نخواهد داشت. محققان موسسه فناوری جرجیا نشان داده‌اند با وارد کردن نانوذرات طلا
به درون هسته سلول‌های سرطانی نه تنها از تکثیر آنها جلوگیری می‌شود، بلکه این سلول‌ها
از بین می‌روند.

 

تصویر نشان‌دهنده سلول‌های سرطانی حاوی نانوذرات طلا. سلول ها تلاش می‌کنند تکثیر
شوند، اما نانوذرات از این کار جلوگیری می‌کنند.

 

مصطفی السید استاد و مدیر آزمایشگاه دینامیک لیزری در موسسه فناوری جرجیا
می‌گوید: «ما سامانه‌ای توسعه داده‌ایم که می‌تواند با تابندن نور به
نانوذرات طلا، سلول‌های سرطانی را از بین ببرد، اما اگر این سلول‌ها در
محلی قرار داشته باشند که امکان تابش لیزر به آنها وجود نداشته باشد،
اتفاقی نمی‌افتد. ما برای حل این مشکل نانوذرات طلا را با یک عامل شیمیایی
عامل‌دار کرده‌ایم به‌نحوی که این ذرات وارد سلول‌های سرطانی شده و از
تکثیر آنها جلوگیری می‌کنند».

با توقف تکثیر سلول‌ها، فرایند مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی (آپوپتوسیس آغاز
شده و سلول را از بین می‌برد. السید می‌گوید: «در سلول‌های سرطانی تکثیر
هسته بسیار سریع‌تر از سلول‌های عادی اتفاق می‌افتد، بنابراین اگر بتوانیم
از این تکثیر جلوگیری کنیم، جلوی رشد سرطان را گرفته‌ایم».

این گروه پژوهشی برای بررسی فرضیه خود از سلول‌های گرفته شده از سرطان گوش،
بینی و گلو استفاده کردند. آنها این سلول‌ها را با پپتید
آرژینین-گلیسین-آسپارتیک اسید (RGD) آرایش کردند تا نانوذرات طلا تنها وارد
سیتوپلاسم سلول‌های سرطانی (و نه سلول‌های سالم) شوند و از یک پپتید
سیگنالی جهت‌دهی هسته (NLS: Nuclear Localization Signal) برای وارد کردن
این ذرات به‌درون هسته بهره بردند.

آنها در کار قبلی خود نشان دادند که با وارد کردن نانوذرات طلا به درون
سیتوپلاسم اتفاق خاصی نمی‌افتد. در این مطالعه آنها دریافته‌اند که وارد
کردن این نانوذرات به درون هسته سلول‌ها آنها را به‌خوبی از بین می‌برد.

السید می‌گوید: «سلول شروع به تکثیر کرده و سپس متوقف می‌شود. زمانی که شما
سلولی با دو هسته داشته باشید، چنین سلولی می‌میرد». او می‌افزاید طلا با
DNA سلول تداخل می‌کند. فهمیدن اینکه چگونه چنین اتفاقی می‌افتد، هدف کار
بعدی است. او توضیح می‌دهد: «قبلاً نشان داده‌ایم که می‌توانیم نانوذرات
طلا را وارد سلول‌های سرطانی کرده و با تاباندن لیزر آنها را بکشیم. حال
نشان داده‌ایم که اگر بتوانیم این ذرات را وارد هسته سلول‌ها کنیم، در جایی
که امکان تاباندن لیزر به سلول‌ها وجود ندارد نیز می‌توانیم این سلول ها را
بکشیم».

نتایج این تحقیق در Journal of the American Chemical Society منتشر شده
است.