افزایش بازده پرتودرمانی با نانوذرات پلاتین

روش‌های رایج برای درمان سرطان محدود به شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و جراحی می‌شود که اغلب نتایج موفقیت‌‌آمیزی ندارند. بزرگ‌ترین اشکال این روش‌ها، دقت بسیار پایین آنها به‌دلیل ناممکن بودن تشخیص سلول‌های سرطانی از سلول‌های سالم است. اخیراً روشی مبتنی بر نانوذرات ارائه شده‌است که در آن با دقتی در حد یک سلول می‌توان سلول‌های سرطانی را نابود کرد.

روش‌های رایج برای درمان سرطان محدود به شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و جراحی می‌شود که اغلب نتایج موفقیت‌‌آمیزی ندارند. بزرگ‌ترین اشکال این روش‌ها، دقت بسیار پایین آنها به‌دلیل ناممکن بودن تشخیص سلول‌های سرطانی از سلول‌های سالم است. اخیراً روشی مبتنی بر نانوذرات ارائه شده‌است که در آن با دقتی در حد یک سلول می‌توان سلول‌های سرطانی را نابود کرد.

یک گروه تحقیقاتی از ژاپن و فرانسه روش جدیدی را برای درمان سرطان ارائه کرده‌اند که در آن از نانوذرات پلاتین استفاده شده‌است. در این روش از هادرون‌‌درمانی (نوعی تابش به بافت از طریق یون‌های کربن شتاب‌یافته) نیز استفاده شده‌است. این گروه دریافتند که با ترکیب نانوذرات پلاتین با تابش یون‌های کربن شتاب‌یافته، می‌توانند اثر تخریبی مرگ‌باری روی DNA داشته باشند. با قرار دادن پوششی روی نانوذرات پلاتین می‌توان آنها را به‌صورت انتخابی به سمت سلول‌های سرطانی هدایت کرد.

آنها برای اولین بار دریافتند که نانوذرات پلاتین به شکلی خاص می‌تواند اثرات الکترونیکی داشته باشد که این اثرات به‌صورت آبشاری افزایش می‌یابد و در نهایت موجب اثر تخریبی مرگ‌باری روی DNA می‌گردد. درک این فرایند می‌تواند به بهبود روش درمانی آنها منجر شود.

برای توسعه‌ی این روش دو چالش اصلی پیش رو است:

بهبود ترکیب نانوذرات و پوشش سطحی آنها به‌منظور افزایش انتخابگری، پایداری و کاهش سمیت نانوذرات؛

بررسی و شناخت کامل ساز و کار اثر نانوذرات.

گفتنی است در این پروژه از تابش اشعه‌ی ایکس با قدرت ۲۰۰ الکترون ولت استفاده شده‌است و از آنجا که این منبع کاربرد زیادی در پزشکی ندارد، بهتر است منابع‌های دیگری را جایگزین آن کرد.