انتشار شماره دوم خبرنامه بصیرت فناوری‌نانو

شماره دوم چهار ماهنامه «بصیرت فناوری‌نانو» منتشر شد. شماره اول این خبرنامه به طور رسمی در ماه مارس توسط مرکز مدیریت دانش علم و فناوری‌نانو (CKMNT) در کشور هند منتشر شده است.

شماره دوم چهار ماهنامه «بصیرت فناوری‌نانو» منتشر شد. شماره اول این خبرنامه به‌طور
رسمی در ماه مارس سال جاری میلادی توسط مرکز مدیریت دانش علم و فناوری‌نانو (CKMNT)
منتشر شده است. CKMNT توسط مرکز تحقیقات پیشرفته متالورژی و مواد، جهت ارتقای تبادل
و انتشار دانش فناورانه‌ی پیشرفته و تربیت نیروی مورد نیاز در زمینه فناوری‌نانو در
کشور هند ایجاد شده است.

این چهار ماهنامه، به‌دنبال پوشش دادن جنبه‌های مختلف این فناری نوظهوراست. مجله
مذکور، توسعه‌های کلیدی در زمینه علم و فناوری‌نانو را در اقصی نقاط جهان پوشش می‌دهد.

محورهای اصلی این خبرنامه عبارتند از:

• معرفی فناوری‌های نوظهور؛

• مسائل تجاری‌سازی و کسب و کار؛

• معرفی محصولات جدید؛

• فناوری‌های سازگار با محیط زیست؛

• پوشش مسائل ایمنی، سلامت و زیست محیطی علم و فناوری‌نانو؛

• سناریوهای علم و فناوری‌نانو در هند؛

• فعالیت‌های برنامه «رسالت فناوری‌نانو»؛

• تجزیه و تحلیل مشروح ادبیات و پتنت‌های مربوط به علم و فناوری‌نانو.

خبرنامه بصیرت فناوری‌نانو دربرگیرنده اطلاعات ارزشمندی برای دانشمندان، تکنولوژیست‌ها،
دانشگاهیان، دانشجویان، سیاست‌گذاران و کارآفرینان علاقمند به بهره‌برداری از
کاربردهای مختلف علم و فناوری‌نانو است.